Editoriaal MagUZA 114: Dimensies van kwaliteit

Van 16 tot 20 juli werd het UZA-kwaliteitsbeleid opnieuw grondig doorgelicht door zes JCI-auditoren. Ondanks overheidsbesparingen, de toename van de medische complexiteit, registratiestress en de samenloop van verschillende strategische projecten, werden we met glans geaccrediteerd voor een nieuwe periode van drie jaar.
 
Dit was mogelijk door de betrokkenheid van al onze medewerkers. Kwaliteit is niet af te meten aan de medische excellentie alleen, nochtans de eerste reden waarom patiënten voor het UZA kiezen. Geleidelijk aan wordt de totale patiëntenervaring de prioriteit, zowel voor patiëntengroepen als voor de mutualiteiten als belangenbehartigers. Patiënten zien niet alleen het contact met hun arts als belangrijk maar alle interacties in het ziekenhuis: vanaf de beslissing om naar het UZA te gaan – het maken van de afspraak – tot het ontslag.
 
Dat heeft als gevolg dat het essentieel is om een uniforme kwaliteitscultuur in het ziekenhuis te creëren, waarbij iedereen samenwerkt om datgene te doen wat het beste is voor de patiënt.
 
Daar houden accrediteringsinstanties onvoldoende rekening mee: ze kijken naar processen, volledigheid van zorgpaden, risicobeheersing, medische en verpleegkundige resultaten. Het engagement van de zorgverleners, dat is iedereen in het ziekenhuis, maakt de patiëntenervaring uitstekend. Dat wordt onderbelicht. Daarom vertellen we het zelf.
 
 
Johnny Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder

Bron: maguza.be