Editoriaal - Hervorming

Het huidige systeem van gezondheidszorg is niet langer duurzaam door de toenemende kosten in een land met begrotingstekorten en een gigantische overheidsschuld. Minister Maggie De Block heeft daarom een ambitieus hervormingsplan gelanceerd, dat in het eerste kwartaal van 2017 al tot resultaten moet leiden. De vergrijzende patiënt, de geïnformeerde patiënt-consument, de toename van chronische ziekten, de zegen van de technologische evolutie versus de hypotheek van haar stijgende prijs, de digitale revolutie: ze wil alles in één keer oplossen.
De enige verandering die de andere problemen kan helpen oplossen, is de digitale revolutie. Alle andere veranderingen leiden tot hogere kosten. Het UZA is voorloper op het vlak van e-health en telegeneeskunde, maar alhoewel daardoor het comfort voor de patiënt verhoogt, de kwaliteit van de klinische opvolging verbetert en de kosten voor de overheid dalen, is er geen financieringsmodel voor deze verschuiving in de gezondheidszorg. De overgang naar een zorgcontinuüm waarbij de patiënt op afstand opgevolgd wordt en voor een deel van zijn zorgtraject thuis kan worden behandeld, wordt niet financieel gestimuleerd.
Alleen maar besparen zal de kosten voor de patiënten doen stijgen: ziekenhuizen zullen uiteindelijk niet anders kunnen dan diensten en materialen doorrekenen aan patiënten. De algemene toegankelijkheid en betaalbaarheid voor patiënten komt op de helling te staan.
De vraag waar ziekenhuizen mee geconfronteerd worden is: hoe kunnen we een langetermijnstrategie uitwerken voor een betere patiëntenzorg als we constant geconfronteerd worden met andere prioriteiten van de overheid?

Johnny Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder

Bron: maguza.be