Edito MagUZA 119: Internationale accreditering en kwaliteit

De vorige Vlaamse minister van Volksgezondheid besliste in 2013 om de ziekenhuizen te laten kiezen tussen een audit van hun kwaliteit door een internationale accrediteringsinstantie of door de Vlaamse administratie. Elk ziekenhuis koos voor een internationale accreditering. In de daaropvolgende jaren verschenen de juichende persberichten telkens een ziekenhuis geaccrediteerd werd: het was bewezen dat hoge internationale kwaliteitsstandaarden werden nageleefd.

Wat te weinig beklemtoond werd, is dat accrediteringsnormen als eerste en voornaamste doel hebben de patiëntveiligheid te verzekeren. Door sluitende procedures, registraties, training en controle worden fouten vermeden. Kwaliteit is nog een stap verder. De veiligheidsnormen volgen is een minimale basis. Blijvend verbeteren kost echter inspanningen, volharding, geloof in ‘de patiënt centraal’. Het leveren van kwaliteit kost ook geld. Het niet leveren van kwaliteit kost echter fortuinen.

In de week van Kerstmis was er sensationeel nieuws: een ziekenhuis had besloten niet meer te accrediteren, wegens te lastig, te duur en niet aangepast aan de Vlaamse manier van werken. Snel sprongen collega’s dit ziekenhuis bij: ook zonder internationale accreditering leverden ze kwaliteit. Er werden veel Vlaamse alternatieven geformuleerd, dikwijls door ondeskundigen. Voor goede ideeën zijn er in Vlaanderen veel adressen.

Wij gooien het kind niet met het badwater weg. Het UZA zal blijven accrediteren zowel ziekenhuisbreed als voor klinische paden. Ons doel blijft meetbare kwaliteit leveren in de zorg, de best mogelijke medische resultaten beogen en onszelf kritisch evalueren door middel van internationale vergelijkingen.

Als we binnen enkele jaren het enige ziekenhuis zijn met bewezen kwaliteit, hebben we pas echt een concurrentievoordeel. De overheidsfinanciering van kwaliteitszorg zal dan ook in overvloed in het UZA terechtkomen, want we moeten niet meer delen. Het leveren van kwaliteit zal ons nog rijk maken.

Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder

 

 

Johnny Van der Straeten

Gedelegeerd bestuurder 

 

*Gaston Geens, eerste minister president Vlaamse Regering

 

Bron: maguza.be