UZA screent patiënten thuis vóór hun ziekenhuisopname

07 mei 2020

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) werkt aan een duurzame heropstart. Vanaf 4 mei pikte het UZA haar niet-COVID gerelateerde activiteiten terug op, gefaseerd volgens urgentiegraad. Om de veiligheid van patiënten, zorgverleners en personeel zoveel mogelijk te garanderen organiseert het UZA thuisscreenings voor patiënten die ingepland zijn voor een dagopname of hospitalisatie in het kader van een pilootproject. Het UZA werkt hiervoor samen met Altrio Thuisverpleging. 

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) bereidt de geleidelijke heropstart van normale, niet COVID-gerelateerde activiteiten voor. Een duurzame heropstartstrategie voor het gezondheidszorgsysteem, is een gefaseerde opstart die gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde urgentiegraden.  Hiermee wordt de impact van de uitgestelde zorg op onze patiënten maximaal ondervangen en verloopt de vernieuwde instroom op een gecontroleerde wijze. “We hernemen onze activiteiten, gegroepeerd volgens urgentiegraad doorheen alle specialismen, en starten met de meest dringende groep. Eens afgewerkt, starten we de activiteiten van de daaropvolgende urgentiegraad terug op. Zo zorgen we voor een systematische uitbreiding van ambulante activiteiten, onderzoeken, hospitalisaties en ingrepen”, legt Guy Hans, medisch directeur bij UZA, uit.

Naast het behouden van bestaande maatregelen zoals social distancing en de gepaste persoonlijke beschermingsmaterialen, is ook de teststrategie voor patiënten van groot belang tijdens de heropstartfase. Elke patiënt die wordt opgenomen, moet vooraf worden gescreend. Dat schrijven de nationale richtlijnen van Sciensano voor.In het kader van een pilootproject werkt het UZA samen met Altrio Thuisverpleging om patiënten die ingepland staan voor een dagopname of hospitalisatie thuis te screenen op COVID-19. Op die manier heeft het UZA zicht op de actuele Covid-19-status van patiënten alvorens ze naar het ziekenhuis komen.

Thuisscreening: hoe gaat het in zijn werk?

Drie dagen voor opname – een gewone met overnachting of daghospitalisatie - wordt de UZA-patiënt telefonisch gescreend op risicofactoren wat betreft COVID-19. Daags nadien komt een thuisverpleegkundige langs bij de patiënt voor een veilige staalafname. De thuisverpleegkundigen kregen een opleiding door het UZA om de staalafname correct en veilig te kunnen doen. De resultaten van de thuisscreening zijn één dag later bekend. Verneemt de patiënt niets, dan wordt die op de afspraak, zoals ingepland, verwacht.

De opnames van patiënten die positief zijn op COVID-19 of waarbij een verhoogd risico werd vastgesteld, worden besproken door het UZA-behandelteam.  “Bij geplande opnames van COVID-19 patiënten of patiënten met een risicofactor, overleggen onze artsen op de dienst of de behandeling uitgesteld kan worden. We geven echter niet toe op onze patiëntenzorg. Wanneer een behandeling dringend is, wordt deze uitgevoerd”, legt Guy Hans uit.  Indien de opname uitgesteld kan worden, krijgen de risicopatiënten 7 dagen later een nieuwe afspraak. Voor COVID-19 patiënten is dat 21 dagen later.

Momenteel voert het UZA in het pilootproject dagelijks 75 à 100 thuisscreenings uit in de provincie Antwerpen en regio Waasland. Hans: “We verwachten dat het aantal thuisscreenings zal stijgen naargelang onze normale activiteiten weer meer zullen toenemen. Patiënten die niet in de regio of provincie Antwerpen wonen of waarbij een afspraak maken met de thuisverpleging niet lukt, kunnen zich aanbieden in de testeenheid van het ziekenhuis of bij de pretriagecentra.”

Inzicht over ieders status

Veiligheid is een absolute prioriteit voor het UZA tijdens de heropstartfase. Hans: “De veiligheid van patiënten, eventuele begeleiders en personeel is van essentieel belang. Om het systeem sluitend te maken, trachten we inzicht te krijgen in ieders actuele status. Door screenings thuis te organiseren, verhogen we ook het comfort van de patiënt. We houden de keren dat patiënten naar het ziekenhuis moeten komen zo beperkt en kort als mogelijk.”

Wat met patiënten die langskomen voor een raadpleging of de meest dringende zorgen? Patiënten die langskomen op raadpleging, zullen een digitale check-in krijgen aan de hand van een vragenlijst. Ook dit pilootproject is in opstart (7/5). Wie het niet digitaal doet, passeert het check-in loket aan de ingang van het ziekenhuis. Afhankelijk van de antwoorden krijgen die patiënten een code. Die QR-code kunnen ze laten scannen bij aankomst in het ziekenhuis.
Patiënten die de meest dringende zorgen nodig hebben en bijvoorbeeld via spoed instromen, zullen uiteraard meteen in het ziekenhuis getest worden.