Nieuwe reanimatietechnieken verhogen overlevingskans trauma

16 okt 2017

UZA Urgentieteam organiseert internationale studiedag – Focused Trauma Conference

Sterfte ten gevolge van een verkeersongeval, een val, een schot- of steekwonde blijft de grootste doodsoorzaak bij Belgen jonger dan 40 jaar. In geval van een ernstig trauma kan hartstilstand optreden. Tot op heden hadden deze slachtoffers weinig kans op overleving. Klassieke reanimatietechnieken werkten onvoldoende na trauma. Internationaal onderzoek wijst nu uit dat overlevingskansen drastisch kunnen verhogen door snelle en correcte behandeling op de plaats van het ongeval, met name door het omkeren van oorzaken van de hartstilstand en het organiseren van goede ketenzorg. “Nieuwe technieken kunnen de levens van deze - vaak jonge - slachtoffers redden. Daarom halen we internationale experten naar België om ons deze innovatieve technieken aan te leren”, zegt urgentiearts Hannelore Raemen van het UZA.

Jaarlijks sterven ongeveer 3.000 Belgen door een ongeval thuis, op de weg, op het werk of plaatsen waar mensen vrije tijd doorbrengen. Een ernstig trauma kan een hartstilstand veroorzaken. De oorzaken zijn uiteenlopend: door overmatig bloedverlies, kneuzing van het hart, bloedophoping rondom het hart, een tekort aan zuurstof of een spanningsklaplong. Omdat de klassieke reanimatietechnieken bij zo’n hartstilstand vaak niet succesvol zijn, ging de urgentiegeneeskunde er lange tijd van uit dat deze patiënten zelden of niet gered konden worden.

Nieuwe technieken aanleren

Internationaal onderzoek wijst nu uit dat 16 tot 30 procent van de traumatische doden door hartstilstand vermeden kunnen worden door aangepaste reanimatietechnieken toe te passen en door een goede ketenzorg te organiseren. “Door bij een hartstilstand bij trauma vroegtijdig de bloeding op te sporen en te stoppen, kunnen we de overleving van de traumapatiënt verbeteren. Hartstilstand ten gevolge van een klaplong kunnen we behandelen door aan beide kanten van de borstkas een gat te maken”, aldus urgentiearts Hannelore Raemen van het UZA. “Een groot deel van de slachtoffers kan door deze interventies het trauma overleven met slechts een beperkt blijvend letsel. Patiënten die een traumatische hartstilstand overleven, doen het neurologisch bovendien veel beter dan patiënten na een medische hartstilstand. Extra training en kennis opdoen om de overleving na traumatische hartstilstand te verhogen, is dus enorm zinvol.”

Dr. Raemen nodigde 10 internationale experten inzake traumazorg uit op een trauma conferentie om deze innovatieve technieken, die internationaal al worden toegepast, aan te leren aan Belgische urgentieartsen. De conferentie zoemt specifiek in op het onderwerp van hartstilstand ten gevolge van trauma. Dr. Raemen: “Het UZA investeert systematisch in traumatrainingen. Met dit symposium willen we bewustzijn rond traumazorg creëren en kennis delen onder Belgische urgentieartsen rond de opvang van traumapatiënten, om zo de overlevingskansen van de slachtoffers van een zwaar trauma te verhogen.”