Kom op tegen Kanker investeert in kankeronderzoek in het UZA

12 dec 2017

Kom op tegen Kanker geeft jaarlijks financiële steun aan onderzoeksprojecten rond kanker. Ook binnen het UZA staat onderzoek centraal. Kom op tegen Kanker maakte maar liefst 1.950.623 euro vrij voor specifieke projecten aan het UZA en de UA. Deze extra middelen maken het mee mogelijk om in te zetten op patiëntgerichte projecten. Op een relatief korte termijn kunnen de geselecteerde projecten een verbetering betekenen voor kankerpatiënten. 

Nieuw sinds dit jaar is dat de patiëntencommissie van Kom op tegen Kanker mee besliste in welke onderzoeken er geïnvesteerd werd. De projecten die een toelage krijgen:

Bloed, urine en weefsel: gelijkaardig en/of gelijkwaardig in de diagnose en opvolging van long- en pancreaskankerpatiënten. 

 • Promotor: Prof. dr. Patrick Pauwels
 • Bedrag: 448.000 euro
 • Looptijd: 4 jaar
 • Om kankerpatiënten een op maat uitgewerkte behandeling te bieden, is een karakterisering van de tumor onmisbaar. Het project legt zich toe op twee tumortypes met een beperkte genezingskans, namelijk long- en pancreaskanker. In deze tumortypes wordt gezocht naar overeenkomsten tussen bloed-, urine- en tumorweefselstalen om zo de eigenschappen van de tumor te bepalen  De resultaten kunnen het gebruik van bloed- en/of urinestalen in de klinische praktijk versnellen en ervoor zorgen dat kankerpatiënten een volledig op maat uitgewerkte behandeling kunnen krijgen. 
Aspirine-studie:
 • Promotor: Prof. dr. Marc Peeters
 • Bedrag: 388.577 euro
 • Looptijd 4 jaar
 • Verschillende onderzoeken toonde reeds aan dat het nemen van aspirine een betere overleving geeft bij patiënten met dikkedarmkanker en de kans op terugkeer of uitzaaiingen van de tumor mogelijks verkleint. In dit onderzoek wil men achterhalen of patiënten met dikkedarmkanker, bij wie de tumor werd verwijderd, langer leven als ze gedurende vijf jaar dagelijks aspirine nemen, in aanvulling op een standaardbehandeling. Het effect van aspirine kan mogelijks afhankelijk zijn van specifieke kenmerken van de tumor. Het tegelijkertijd verzamelen van informatie over deze specifieke kenmerken, kan in de toekomst toelaten patiënten te selecteren die het meest baat hebben bij een behandeling met aspirine na een tumoroperatie. 
MesoBreath 4-studie: een ademtest voor detectie van longvlieskanker
 • Promotor: prof. dr. Jan Van Meerbeeck
 • Bedrag: 313.146 euro
 • Looptijd: 4 jaar
 • Longvlieskanker is een zeldzame en agressieve vorm van kanker die ontstaat vanuit de mesotheelcellen die het longvlies bekleden. Blootstelling aan asbest is de belangrijkste oorzaak van deze ziekte, die wordt gekenmerkt door een slechte prognose. De MesoBreath-studie werd opgestart om een ademtest te ontwikkelen die longvlieskanker in een vroegtijdig stadium kan opsporen. 
Onderzoek naar een wetenschappelijk onderbouwd patiëntvriendelijk programma voor preventieve sliktherapie bij patiënten met hoofd-halskanker, die behandeld worden met (chemo)radiotherapie.
 • Promotor: prof. dr. Gwen Van Nuffelen
 • Bedrag: 543.400 euro
 • Looptijd: 4 jaar
 • De studie wil het effect onderzoeken van maatregelen om therapietrouw te bevorderen bij preventieve sliktherapie op de slikfunctie en levenskwaliteit van de patiënt, na radiotherapie bij patiënten met hoofd-halskanker. Deze studie gaat uit van het UZA met UZ Leuven, UZ Gent , AZ Sint-Jan Brugge en Sint-Augustinus als partner en met de wetenschappelijke steun van het Nederlands Kanker Instituut. 
Ook werd er een afwerkbeurs toegekend aan Nele Boeckx voor de evaluatie van vloeibare biopten. Dit voor de opvolging van patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker tijdens hun behandeling 
 • Promotor: prof. dr. Marc Peeters
 • Looptijd: 6 maanden
 • Bedrag: 32.500 euro
 
Daarnaast kreeg Kevin Lamote een postdoctorale beurs voor het onderzoek naar het gebruik van ademanalyse voor het screenen van risicopersonen op longkanker en longvlieskanker. 
 • Projectleider: prof. dr. Jan Van Meerbeeck
 • Looptijd: 3 jaar 
 • Bedrag: 225.000 euro
 
De onderzoekstoelagen werden op 12 december toegekend in de Ancienne Belgique in Brussel. 
 

Bron: Kom op tegen Kanker