Symposium harttransplantatie (november 2006)

Aanleiding en doelpubliek

Aanleiding voor het symposium was het verschijnen van het boek Mijn harttransplantatie, een onbetaalbaar geschenk, het doorleefde getuigenis van de Nederlandse patiënt Ad van Gool.
'Doelpubliek waren verwijzende artsen, patiënten en UZA-medewerkers', zegt prof. dr. Inez Rodrigus, diensthoofd cardiochirurgie. 'Als externe spreker hebben we Wivina Demeester gevraagd. Zij was onmiddellijk bereid te komen praten over de wetgeving rond orgaantransplantatie, die zij destijds tot stand bracht.'
Zo'n 300 geïnteresseerden verzamelden zich op 9 november 2006 in Congrescentrum Ter Elst in Edegem.

Overleving en levenskwaliteit na harttransplantatie

De spits werd afgebeten door prof. dr. Viviane Conraads, adjunct-diensthoofd cardiologie. In haar betoog werd duidelijk dat een harttransplantatie weliswaar geen ideale oplossing is - denk maar aan de belastende onderzoeken na de operatie, de levenslang te nemen berg medicijnen, het risico op allerlei bijkomende ziektes -, maar dat het voor de patiënten in kwestie een unieke én enige kans is op leven, met in de meeste gevallen een meer dan behoorlijke overleving en levenskwaliteit. Zo hoeft 60 procent van de patiënten het eerste jaar na de ingreep al niet meer opgenomen te worden. De 5-jaarsoverleving bedraagt 70 tot 75 procent.

Kunsthart

Als tweede spreker ging Rodrigus dieper in op de mogelijkheden van het kunsthart. Vandaag wordt dit voornamelijk ingeschakeld als tijdelijke oplossing, al dan niet als overbrugging naar een transplantatie. Een kunsthart dat definitief het echte hart kan vervangen is nog lang niet in aantocht. In het UZA dankten eind 2006 10 van de 76 hartgetransplanteerden hun leven aan deze vorm van mechanische ondersteuning.

Wetgeving op orgaandonatie

Minister van Staat Wivina Demeester gaf uitleg over de wetgeving op orgaandonatie. België is samen met Oostenrijk het enige land in Europa met een opting out-regel. Deze bepaalt dat elke Belgische inwoner bij hersendood een mogelijke donor is, tenzij hij hiertegen bij leven verzet aantekende. Als een gevolg hiervan heeft België dubbel zoveel donororganen ter beschikking als de ons omringende landen.

Patiëntenvereniging

Guy Van Honsté, voorzitter van de Vereniging Hart-, Long- en Levergetransplanteerden Antwerpen (VHLA), gaf een voordracht over de doelstelling en werking van zijn vereniging, die haar tiende verjaardag vierde. Hij mocht meteen een prijs in ontvangst nemen van de Proximus Foundation, een door Proximus opgerichte stichting die jaarlijks 500.000 euro toekent aan projecten van vzw's. De VHLA vroeg en kreeg een laptop met LCD-projector.

Getuigenis Ad van Gool

Afsluiter van de avond was Ad van Gool, die op een pakkende manier vertelde hoe de harttransplantatie zijn leven na jaren van gedwongen kluizenaarschap een volledig nieuwe en boeiende wending gaf.

Lees verder:

Bron: maguza.be