Symposium duikgeneeskunde en duikveiligheid (3 december 2005)

Thema's symposium

Liefst 650 duikers, onder wie 250 Nederlanders, woonden op 3 december 2005 het symposium rond duikgeneeskunde en duikveiligheid bij. Thema's die aan bod kwamen, waren onder meer duiken met ouderdomsaandoeningen, duiken voor kinderen, paniek bij duikers en uitwendige oorontstekingen als een gevolg van sportduiken.

Ernstige duikongevallen

Alle veiligheidsmaatregelen ten spijt gebeuren er nog altijd ernstige duikongevallen. In de hyperbare kamer van het UZA werden vorig jaar 47 duikers behandeld, van wie ongeveer de helft na een decompressieongeval. Bij een zogenaamde deco vormen zich stikstofbellen in het lichaam. Dit kan onder meer het gevolg zijn van een te snelle stijging of het niet uitvoeren van decompressiestops. De gevolgen variŽren van voorbijgaande tintelingen of stijfheid tot verlamming of zelfs een fatale afloop. Een ander ernstig duikongeval is een longoverdruk: doordat de duiker te snel stijgt en daarbij onvoldoende uitademt, neemt het luchtvolume in de longen zo snel toe dat deze beschadigd raken. Soms komen daarbij luchtbellen in de bloedbaan terecht.

Hyperbare zuurstoftherapie

Zowel bij een decompressieongeval als bij een longoverdruk is hyperbare zuurstoftherapie een must.
'In de caisson laten we de patiŽnt zuivere zuurstof ademen bij een druk van 2,8 bar, vergelijkbaar met de druk bij een duik naar achttien meter', verduidelijkt Galicia. 'Dat heeft verschillende effecten: de gas- of luchtbellen worden verkleind, de weefsels krijgen een grote dosis zuivere zuurstof aangereikt en bij een deco-ongeval wordt de stikstof sneller uit het lichaam gewassen. De zuurstof bevordert de genezing van de letsels die door de gasbellen zijn ontstaan.'

Wanneer naar hyperbaar centrum?

In de praktijk worden nogal wat decompressieongevallen niet of te laat herkend. Duikers vegen klachten al te gemakkelijk onder de mat in de overtuiging dat zoiets alleen anderen overkomt.
'De regel is dat elke klacht de eerste 24 uur na een duik een duikongeval is tot het tegendeel bewezen is', zegt Stockman. 'Vaak volstaat een telefoontje met een hyperbaar centrum om uitsluitsel te krijgen. Tijd is daarbij een cruciale factor. Als een duiker pas een dag na het ongeval de caisson ingaat, heeft zich een conglomeraat van bloedstolsels rond de stikstof- of luchtbel gevormd. Dat krijg je nog moeilijk weg. Bij bijvoorbeeld oorproblemen kan dat het verschil maken voor al dan niet blijvend gehoorverlies.'
'Ook na een noodstijging laten duikers zich best preventief behandelen, zelfs als er geen klachten zijn. Zoniet lopen ze een reŽel risico dat er later alsnog problemen opduiken', vult Galicia aan.

Duiken blijft veilige sport

Prof. dr. Luc Beaucourt, diensthoofd spoedgevallen, verwacht dat de UZA-caisson meer en meer zal worden ingezet voor duikongevallen.
'Het aantal duikers zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Als hyperbaar centrum met een 24-uur-permanentie willen wij daarop anticiperen door ons verder op dit soort geneeskunde toe te leggen.'
Al met al blijft duiken een veilige sport. Ernstige duikongevallen komen naar schatting bij een op 10.000 duiken voor.
'Het aantal ongevallen is de laatste jaren lichtjes gedaald, terwijl er juist meer duikers zijn. De sport wordt dus veiliger. Vooral de beoefenaars zelf worden zich meer bewust van de risico's. Toch kunnen sommige dingen nog beter. Zo zouden duiken zorgvuldiger gepland moeten worden. Tijdens ons volgend duiksymposium willen we daar meer aandacht aan besteden', aldus Stockman.

Bron: maguza.be