Studie naar nieuw geneesmiddel voor vroegtijdige zaadlozing


Nieuw medicijn voor 'snelle’ mannen?

Vroegtijdige zaadlozing zorgt vaak voor heel wat spanningen binnen een relatie. Nogal wat mannen komen naar hun zin te vroeg tot een orgasme, wat een negatieve invloed heeft op hun relatie en seksueel comfort. Sommige koppels vinden een manier om ermee om te gaan, anderen willen het probleem liever aanpakken. Momenteel bestaat nog geen bevredigende medicatie, maar de wereldwijde studie waaraan het UZA deelneemt, kan daarin verandering brengen. In het UZA wordt de studie geleid door dr. Benny Verheyden, bijgestaan door de research-verpleegkundige Ingrid Van Neyghen en seksuologe dr. Rose-Marie Van Hoof.
‘Het nieuwe product werd reeds getest bij dieren en in een daaropvolgende fase bij gezonde vrijwilligers’, steekt dr. Verheyden van wal. ‘Nu willen we nagaan of het middel ook een positieve invloed heeft op vroegtijdige zaadlozing, het seksuele comfort en de levenskwaliteit in het algemeen. Deelnemers hoeven geen vervelende onderzoeken te ondergaan, alleen een bloedonderzoek en een EKG. Verder bestaat de studie voornamelijk uit het invullen van vragenlijsten en interviews met de onderzoekers. De studie loopt over een half jaar waarbij een maandelijkse evaluatie plaatsvindt.’ Wereldwijd nemen 350 mannen deel aan de studie.

Driehoeksaanpak

De leeftijdsgroep waar klachten van vroegtijdige zaadlozing het meest voorkomen gaat van heel jong, soms al bij de eerste seksuele activiteit, tot de leeftijd van 40-45 jaar. ‘Het gaat om een nogal typisch sociaal profiel’, specifieert Verheyden. ‘Het zijn vrij perfecte, ambitieuze mannen voor wie elke minuut telt. Het zijn dus niet alleen snelle jongens op seksueel niveau. De aanpak die we momenteel toepassen, vereist veel tijd en inspanning van het koppel wat problematisch is voor deze resultaatgerichte mannen.’
In het andrologisch centrum van het UZA – of de ‘mannenkliniek’ zoals dr. Verheyden het noemt – werkt men vanuit drie invalshoeken: psychoseksueel advies in combinatie met sessies voor bekkenbodemoefeningen bij de kinesietherapeut en medicatie. ‘Voeling met het bekkenbodem speelt een belangrijke rol’, aldus Verheyden. ‘Maar mannen kennen, in tegenstelling tot vrouwen, dit lichaamsdeel heel slecht. Vele mannen denken dat ze een orgasme kunnen uitstellen door hun bekkenbodem te knijpen maar je moet je juist ontspannen als je wil dat het orgasme nog niet komt. De bekkenbodemsessies en oefeningen die erop volgen geven echter niet onmiddellijk resultaat waardoor veel mannen afhaken. Om hen aan te moedigen combineren we de sessies gedurende de eerste maanden met het voorschrijven van paroxetine, eigenlijk een antidepressivum, dat als nevenwerking het orgasme afremt. Het probleem is echter dat je mensen gedurende een aantal maanden voor een seksueel probleem een antidepressivum laat nemen met alle nevenwerkingen van dien. Het nieuwe product waarrond we een studie zullen voeren, is weliswaar een afgeleide van de SSRI’s – een familie van de antidepressiva – , maar zou vervelende nevenwerkingen zoals slaperigheid niet hebben. Persoonlijk kijk ik uit naar de combinatie van het nieuwe product met psychoseksueel advies en oefeningen. Medicatie zou alleen een overgangsfase van een half jaar mogen zijn tot de man niet alleen voldoende zelfvertrouwen herwonnen heeft maar ook de oefeningen onder de knie heeft die het probleem verhelpen.’

Bron: maguza.be