Research Club biedt forum aan onderzoekers

Wie en wat?

Elke woensdagnamiddag vergaderen ze in het UZA. Een arts of wetenschapper geeft een voordracht, gevolgd door een discussie. Alle artsen en onderzoekers van het UZA en de faculteiten geneeskunde en biomedische wetenschappen zijn uitgenodigd. Ook het Tropisch Instituut neemt actief deel, en nu en dan maakt een externe spreker zijn opwachting.

Doelstelling

'In de eerste plaats willen we met de Research Club het klinisch onderzoek in het UZA bevorderen', verduidelijkt Verpooten. 'Geen enkele onderzoeker doet zijn werk vandaag nog alleen. Binnen de verschillende disciplines worden eigen methodologieŽn toegepast om de onderzoeksdoelstelling te bereiken. Via de Research Club komen wetenschappers in contact met voor hen nieuwe werkwijzen, en dat kan leiden tot interessante samenwerkingsvormen.'Zowel jonge als ervaren onderzoekers

Zowel jonge onderzoekers als meer ervaren wetenschappers krijgen een forum. Voor jonge artsen is het de gelegenheid bij uitstek om een bijna afgerond project aan een eerste vuurdoop te onderwerpen, voor de verdediging van hun doctoraat of voorstelling op een congres.
'Van het publiek krijgen ze dan feedback, waarna ze eventueel nog bepaalde aanpassingen kunnen doorvoeren', aldus Verpooten.
Daarnaast zijn er de voordrachten van beslagen wetenschappers, die een bepaald aspect van klinisch onderzoek komen toelichten, bijvoorbeeld de ethische en wettelijke aspecten van onderzoek met patiŽnten.

Specifieke aandachtsgebieden

'Nieuw is dat we vanaf academiejaar 2006-2007 specifieke aandacht besteden aan statistische methoden', zegt Verpooten. 'Statistiek speelt bij elk onderzoek een belangrijke rol. We werken hiervoor samen met StatUA, een multidisciplinaire groep onderzoekers binnen de Universiteit Antwerpen met interesse voor statistiek. Een keer per trimester willen we een bijdrage rond dit thema op de agenda zetten.'
Een vaste samenwerking is er ook met de Infectieziektengroep van de Universiteit Antwerpen, die elk academiejaar een voordracht verzorgt.

Aanvullende activiteiten

Nu en dan zijn er aanvullende activiteiten. Zo werd afgelopen najaar een minicursus rond gezondheidseconomie georganiseerd, met als doel meer inzicht te geven in hoe budgetten binnen een ziekenhuis zo efficiŽnt maar ook zo rechtvaardig mogelijk besteed kunnen worden.

Organisatie

De organisatie van de Research Club, destijds in het leven geroepen door de Medische Raad, is vandaag in handen van prof. dr. Verpooten, prof. dr. John-Paul Bogers van de dienst pathologische anatomie en prof. dr. Stefan De Hert van de dienst anesthesie. Erik Snelders neemt de administratieve kant van de zaak op zich. Sinds de oprichting werden al een kleine zeshonderd voordrachten gehouden.

Bron: maguza.be