Psychiatrie: zorg voor lichaam en geest

Als UZA-patiënten naast hun lichamelijke problemen ook een psychiatrische aandoening hebben of ontwikkelen, komen de liaison-psychiaters van het UZA in actie. Het team is gespecialiseerd in de wisselwerking tussen lichaam en geest.

Prof. dr. Filip Van Den Eede, medisch coördinator van de dienst psychiatrie, staat samen met twee assistenten in voor de zogenaamde consultatie- en liaisonpsychiatrie in het UZA. ‘Wij richten ons vooral op patiënten die voor een lichamelijke kwaal behandeld worden in het UZA. Bijvoorbeeld hartpatiënten die ook een depressie of angststoornis hebben, leverpatiënten die verslaafd zijn aan alcohol, transplantatiepatiënten die mentaal zwaar lijden door hun ziekte, patiënten met eetstoornissen, onverklaarde lichamelijke klachten …’ In het UZA worden gemiddeld zwaardere ziektes behandeld dan in algemene ziekenhuizen, waardoor de kans op psychische gevolgen ook groter is.

‘We bieden de patiënten diagnostiek en kortdurende behandeling tijdens de opname of ambulant, met een beperkt aantal sessies psychotherapie bij onze psychologe indien nodig. Voor langdurige psychotherapie verwijzen we de patiënten door, al volgen we chronische patiënten natuurlijk wel op.’ Voor opnames werkt het UZA samen met het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel.

Spoedgevallen en ethische kwesties

Voor spoedgevallen is er ook altijd een liaisonpsychiater van wacht. ‘Wij worden erbij geroepen als iemand wordt opgenomen na een zelfmoordpoging of een overdosis drugs, een acute angstaanval of als een patiënt bijvoorbeeld een delirium heeft.’ Ook bij agressie wordt vaak een psychiater opgeroepen. Voorts worden de liaisonpsychiaters geraadpleegd in bepaalde ethische kwesties. ‘Om de beslissingsbekwaamheid van een patiënt te beoordelen, bij aanvragen voor euthanasie of bijvoorbeeld bij een gedwongen opname van een patiënt.’

De sterkte van het liaisonteam in het UZA zit in de specialisatie en in de multidisciplinaire samenwerking. ‘Liaisonpsychiatrie is niet iets dat we erbij doen. We zijn gespecialiseerd in die wisselwerking tussen het psychische en het lichamelijke. Die twee beïnvloeden elkaar immers voortdurend. Daarom is er ook regelmatig overleg tussen ons en de andere behandelende artsen, en de psychologen die aan sommige diensten verbonden zijn. Ook de medicatie moet je goed afstemmen. Een transplantatiepatiënt mag je bijvoorbeeld niet zomaar elke medicatie geven voor zijn psychisch probleem.’

Info: dienst psychiatrie UZA, T 03 821 39 38

Psychiatrie in het UZA

Naast de afdeling consultatie- en liaisonpsychiatrie omvat de dienst psychiatrie van het UZA nog twee werkgroepen:

  • In het slaapcentrum kunt u terecht als u last hebt van slaapproblemen. Het multidisciplinaire centrum beschikt over uitgebreide academische en klinische expertise over slaapstoornissen.
  • Het Universitair Forensisch Centrum (UFC) staat in voor gerechtspsychiatrie, daderhulp, seksuele delinquenten.

Voor opnames heeft het UZA een samenwerkingsverband met het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel (www.pz-duffel.be). Voor kinderpsychiatrie werkt het UZA samen met ZNA (www.zna.be).

Bron: maguza.be