Psychiatrie neemt nieuwe start

Op 21 juni werd de Universitaire Dienst Psychiatrie, met campussen in het UZA en in het Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ) Sint-Norbertus in Duffel, officieel geopend. Daarmee krijgt de psychiatrische zorg binnen het UZA meer armslag en kunnen patiënten indien nodig weer worden opgenomen.

Sinds de sluiting van de beddenafdeling in 2006 bood de dienst psychiatrie van het UZA alleen nog maar ambulante zorg aan. In 2010 sloot het UZA een akkoord met de vzw Emmaüs, het netwerk waartoe ook het Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ) Sint-Norbertus in Duffel behoort. Dat leidde tot de oprichting van de Universitaire Dienst Psychiatrie. ‘We zijn heel blij dat we deel kunnen uitmaken van een grote groep, waardoor we ook weer patiënten kunnen opnemen’, zegt prof. dr. Filip Van Den Eede, medisch coördinator van de dienst psychiatrie in het UZA. De Universitaire Dienst Psychiatrie wordt geleid door prof. dr. Bernard Sabbe. Hij is ook coördinator van het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI), het centrum van de Universiteit Antwerpen voor wetenschappelijk psychiatrisch onderzoek. 
 
De dienst psychiatrie van het UZA is sterk gericht op zogenaamde liaisonpsychiatrie: patiënten die zijn opgenomen om een andere reden kunnen indien nodig psychiatrisch advies en behandeling krijgen. ‘Dat gebeurt vaak, want heel wat patiënten met ernstige lichamelijke ziekten – bijvoorbeeld een hartprobleem of kanker – ontwikkelen psychische problemen. Vaak gaat het dan om angst, depressie of onverklaarde lichamelijke symptomen, zoals vermoeidheid, pijn of maag-darmklachten’, legt Van Den Eede uit. Soms komt tijdens een opname ook een bestaand psychisch probleem aan de oppervlakte, zoals alcoholverslaving. ‘In die zin verlaagt een psychiatrische dienst binnen een algemeen ziekenhuis de drempel naar hulp’, zegt Sabbe. De dienst psychiatrie van het UZA vervult ook een belangrijke rol in het slaapcentrum. Een aparte eenheid is het Universitair Forensisch Centrum, vooral gericht op daderhulp. 
 

Hulp kan vaak ambulant

Veel patiënten kunnen ambulant, dus zonder opname, worden geholpen. ‘We proberen ervoor te zorgen dat mensen hoe dan ook aan de zorg raken die ze nodig hebben, al dan niet binnen onze eigen dienst. Soms komt het tot een opname. Dat kan dus voortaan in het PZ Sint-Norbertus’, aldus Van Den Eede. Naast frequente psychiatrische aandoeningen als depressie behandelt het PZ Sint-Norbertus ook meer complexe ziekten als schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen. Er zijn drie gespecialiseerde afdelingen met telkens 30 bedden. Die zijn gericht op patiënten met respectievelijk angst of depressie, psychosen of bipolaire stoornissen – stoornissen die gepaard gaan met sterk wisselende stemmingen – en borderline-persoonlijkheidsstoornissen, gekenmerkt door onder meer een lage eigenwaarde en instabiliteit.
 
‘Een meerwaarde van de Universitaire Dienst Psychiatrie is ook de gezamenlijke wachtdienst’, vervolgt Van Den Eede. ‘En ook patiënten die met een psychiatrisch probleem op onze spoed terechtkomen, kunnen indien nodig in het PZ Sint-Norbertus terecht. Ook op het vlak van opleiding zijn er nu extra mogelijkheden: dankzij een overeenkomst tussen beide ziekenhuizen en de Universiteit Antwerpen kunnen tien artsen-assistenten binnen de Universitaire Dienst Psychiatrie hun stages doen. 
 
Info: dienst psychiatrie, T 03 821 39 38 
 

Genezen kan zeker

In tegenstelling tot hardnekkige vooroordelen zijn er wel degelijk veel psychiatrische patiënten die genezen, vaak met medicatie of psychotherapie, of beide. Een andere behandeling die in het UZA wordt gegeven, is transcraniële magnetische stimulatie: daarbij worden elektrische golven in de hersenen opgewekt, wat onder meer helpt bij depressie. De therapie wordt aangeboden in de nieuwe eenheid voor neuromodulatie, waarin ook de dienst psychiatrie participeert. 
De tijd dat patiënten maanden of zelfs jaren opgenomen bleven, is definitief voorbij. Prof. dr. Bernard Sabbe: ‘We gaan naar kortere opnames, vanuit de visie dat de patiënt beter zo veel mogelijk in zijn normale leefmilieu blijft. Een andere evolutie is dat we veel meer evidence based werken, gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen. Ook binnen de psychiatrie gelden vandaag strikte richtlijnen en protocollen.’

Bron: maguza.be