Nieuwe behandeling aortaklepvernauwing

Standaardbehandeling aortaklepvernauwing

Vernauwingen van de aortaklep zijn de meest voorkomende hartklepziekte. Zonder operatie overlijdt de meerderheid van de patiŽnten binnen de vijf jaar. De standaardbehandeling is een openhartoperatie, waarbij de zieke hartklep wordt vervangen door een kunstklep. Maar voor sommige patiŽnten is die ingreep te belastend.
'Bijna een derde van de patiŽnten, voornamelijk bejaarden, kan niet geopereerd worden vanwege ernstige andere problemen, bijvoorbeeld nierlijden, een longaandoening of diabetes. Er is dus nood aan een minder ingrijpende techniek. Een aantal mensen kunnen we nu helpen met een percutane hartklepvervanging', zegt Bosmans.

Nieuwe behandeling

Bij een percutane hartklepvervanging wordt de nieuwe hartklep binnengeschoven via een katether. Daarvoor volstaat een sneetje in de lies. De borstkas hoeft dus niet geopend te worden. De klepprothese zit gemonteerd in een roostertje - een stent zeg maar - dat dezelfde vorm heeft als de ruimte waarin de zieke hartklep zich bevindt.
Bosmans: 'De stent is gemaakt uit nitinol, een metaal met als het ware een eigen geheugen. In ijswater kunnen we de stent zo fijn samenrollen dat hij via een katether door de bloedvaten kan. In het hart neemt het metaal onder invloed van de lichaamstemperatuur weer zijn oorspronkelijke vorm aan. De zieke hartklep wordt weggeduwd en de nieuwe klep neemt zijn werking over.'

Pioniersrol UZA

Het UZA was een van de eerste centra wereldwijd die de techniek evalueerden. Ook anno 2008 zijn er in Europa maar enkele centra die de nieuwe ingreep uitvoeren.
'Dit soort behandeling hoort thuis in een hooggespecialiseerd ziekenhuis met ruime ervaring in hartklepoperaties en katetherbehandelingen', zegt prof. dr. Inez Rodrigus, diensthoofd cardiochirurgie. 'Als universitair ziekenhuis hebben we hierin een pioniersrol gespeeld. De echte ontwikkelingsfase is nu voorbij. Dat betekent dat we nu weten dat de techniek mogelijk is, maar dat het materiaal nog verder verfijnd moet worden en dat we nog wachten op langetermijnresultaten. De vraag is of deze patiŽnten het na vijf of tien jaar even goed zullen doen als geopereerde patiŽnten.'

Voorlopig voor beperkte groep

Voorlopig is de techniek enkel gereserveerd voor een kleine, zorgvuldig geselecteerde groep patiŽnten.
Rodrigus: 'Klassieke hartchirurgie blijft de gouden standaard. En ook binnen de groep patiŽnten die we niet kunnen opereren, komt maar een minderheid in aanmerking. Vermoedelijk zullen we dit jaar een tiental patiŽnten met de nieuwe methode kunnen helpen. Maar de techniek zal ongetwijfeld nog verder evolueren. De doorsnede van de stent kan bijvoorbeeld nog kleiner worden. Door deze ontwikkelingen zal de groep van patiŽnten die voor deze ingreep in aanmerking komen, een stuk groter worden.'
Omdat de keuze van ingreep zorgvuldig afgewogen moet worden, wordt de beslissing om een percutane hartklepvervanging uit te voeren altijd gezamenlijk genomen door de cardiochirurg en de interventiecardioloog.

Kostenplaatje

Een bezwaar is momenteel nog het kostenplaatje. De nieuwe behandeling wordt nog niet terugbetaald.
'Maar als deze ingreep voor de patiŽnt de enige optie is, wil het ziekenhuis hem die niet ontzeggen', aldus Bosmans.

Bron: maguza.be