Foliumzuur beperkt schade na hartinfarct

Preventieve rol foliumzuur

Foliumzuur, een goedkope en volkomen veilige stof, is nog het meest gekend in de gynaecologische sfeer. Vrouwen die zwanger willen worden, nemen het in lage doses om het risico op een baby met een open ruggetje te verminderen. Ook binnen de preventie van hart- en vaatziekten heeft foliumzuur al langer zijn plaats.

Onderzoek naar rol foliumzuur binnen behandeling hartinfarct

Dat je met foliumzuur ook de schade na een hartinfarct kunt beperken, werd nog niet aangetoond. Moens startte haar onderzoek hier rond in 2003 binnen het UZA.
'Na een hartinfarct maken we de verstopte kransslagader weer open', legt Moens uit. 'Dat is noodzakelijk voor de leefbaarheid van de hartspier, maar helaas worden hierdoor ook wat schadelijke stoffen afgescheiden. Via experimenteel onderzoek op ratten hebben we ontdekt dat het toedienen van hoge doses foliumzuur die schade kan verminderen. Aan Johns Hopkins Medical Institutions in Baltimore heb ik het mechanisme hierachter verder onderzocht. Daarbij stelde ik vast dat foliumzuur daarnaast ook actief het hartinfarct zelf grotendeels kan beperken. Ideaal zou zijn dat de patiënt een grote dosis foliumzuur krijgt voor hij het infarct doormaakt.'

Toepassing

Foliumzuur toedienen voor het hartinfarct is praktisch niet mogelijk doordat dit onaangekondigd optreedt. Maar uit het onderzoek bleek dat ook toediening kort na het infarct een positieve invloed heeft.
Moens: 'Er sterven minder cellen af, de hartfunctie blijft beter bewaard en de eerste 48 uur zijn er minder hartritmestoornissen. De behandeling zal nooit de plaats innemen van een ballondilatatie, maar kan een bijkomend middel worden om de gevolgen van een hartinfarct tot een minimum te beperken.' Nu is het zo dat tien procent van de Europese bevolking een genetische afwijking heeft waardoor de gebruikelijke variant van foliumzuur niet of minder aanslaat. Daarom zal voor klinische toepassingen B-vitamine foliumzuur gebruikt worden, een meer actieve vorm.

Nieuwe studie

'Het UZA start een nieuwe studie rond het gebruik van B-vitamine foliumzuur. Aan patiënten met een hartinfarct die in aanmerking komen, zullen we voorstellen om foliumzuur - tevens een sterk antioxidant - aan hun bestaande therapie toe te voegen. Dit gebeurt eerst via een mini-infuus en vervolgens in tabletvorm. Het gebruik van foliumzuur heeft geen nevenwerkingen. Uiteraard is deelname aan de studie vrijwillig en kosteloos', vervolgt Moens.

Snel reageren bij pijn in de borst

Ze beklemtoont dat mensen bij het minste vermoeden van een hartinfarct zo snel mogelijk medische hulp moeten zoeken. Vooral een drukkende pijn in de borst die langer aanhoudt dan vijftien minuten, moet een alarmbelletje doen rinkelen. Zeker als de pijn uitstraalt naar bijvoorbeeld de armen of kaken, of als hij toeneemt bij inspanning.

Vooruitblik

Intussen is het afwachten of mensen even gunstig op het foliumzuur zullen reageren als proefdieren. 'Ook als maar een klein deel van de uitermate positieve effecten bereikt wordt, zou dat al een hele stap vooruit zijn', klinkt het enthousiast.

Bron: maguza.be