Borstkanker - nieuwe methode voor opsporen uitzaaiingen

Doctoraat medische wetenschappen

Benoy specialiseerde zich na haar studies farmaceutische wetenschappen in de klinische biologie. In juni 2007 behaalde ze aan de Universiteit Antwerpen (UA) een doctoraat in de medische wetenschappen. Het werk daarvoor gebeurde binnen de Translational Cancer Research Group (TCRG) in Antwerpen, een samenwerkingsverband tussen de UA en het AZ Sint-Augustinus. Haar promotor was prof. dr. Eric Van Marck, diensthoofd pathologische anatomie in het UZA. Intussen werkt Benoy als bioloog in een privť-laboratorium.

Nood aan fijne opsporingstechniek

Met haar doctoraatsonderzoek probeerde Benoy een antwoord te formuleren op een belangrijke leemte binnen de huidige behandeling van borstkanker.
'Een grote groep vrouwen met borstkanker krijgt de diagnose op het moment dat de tumor nog heel goed heelkundig behandelbaar is', legt ze uit. 'Het gezwel wordt weggenomen en uit de bijkomende onderzoeken - zoals een botscan, bloedonderzoek en echografie van de lever - komen geen uitzaaiingen naar voor. Toch hervalt ook binnen die groep dertig procent. Reden daarvoor is dat geÔsoleerde uitgezaaide kankercellen met de gangbare methoden nauwelijks op te sporen zijn.'
Het gevolg is dat er uit voorzorg vaak overbehandeld wordt. De patiŽnten krijgen bijkomende bestraling en eventueel chemotherapie, terwijl dat voor zo'n zeventig procent niet nodig is. Een aantal andere vrouwen worden dan weer onderbehandeld.

Ontwikkeling nieuwe methode

'Een methode om kankercellen in het bloed of het beenmerg te detecteren, is immunocytochemie, waarbij 1 tot 2 miljoen afgenomen bloedcellen onder de microscoop bekeken worden', vervolgt Benoy. 'Maar die techniek is erg omslachtig en niet gevoelig genoeg, waardoor hij vandaag geen standaardprocedure is. In mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een nieuwere techniek, de polymerase kettingreactie (PKR). Die methode heb ik verder ontwikkeld in het kader van mijn onderzoek. Het komt erop neer dat we uit het bloed of het beenmerg scheikundige stoffen isoleerden die niet op die plaats thuishoorden, en die via PKR zodanig vermeerderden dat ze meetbaar werden.'

Voordelen en beperkingen

Uit het onderzoek bleek dat PKR een veel preciezer instrument is voor het opsporen van minuscule uitzaaiingen. Wel bleken alleen de resultaten van het beenmergonderzoek - niet die van de bloednames - relevant te zijn voor de prognose.
'Een andere beperking is dat de beenmergstalen onmiddellijk na afname onderzocht moeten worden, wat praktisch niet haalbaar is. Maar als we aan die tekortkoming een mouw kunnen passen, kan dit een interessante methode worden', aldus Benoy.
Met een fijnere opsporingstechniek zou de behandeling van borstkankerpatiŽnten meer geÔndividualiseerd kunnen worden. Bovendien zou het resultaat van radio- en chemotherapie beter geŽvalueerd kunnen worden, en op termijn zou het inzicht in het hele uitzaaiingsproces verhogen. Dat zou op zijn beurt de sleutel kunnen zijn tot krachtiger medicatie.

Bron: maguza.be