3T MRI-scanner

MRI: wat?

De beeldvormingstechniek MRI, voluit Magnetic Resonance Imaging, bestaat sinds begin jaren tachtig. De beelden worden gemaakt met behulp van een magneetveld en radiogolven die bepaalde resonantiesignalen opwekken in het menselijk lichaam. Die signalen worden opgevangen door een antenne en doorgestuurd naar een computer, die deze verwerkt en uittekent in de vorm van een doorsnede.
'Wat de sterrenkijker is voor de astronoom, is de MR voor de radioloog. Het is een unieke beeldvormingstechniek die ons in staat stelt het lichaam in al z'n details in kaart te brengen', zegt prof. dr. Paul Parizel, diensthoofd radiologie in het UZA. Tijdens het onderzoek ligt de patiënt op een tafel die in een holle cylinder, de MR-tunnel, geschoven wordt. Het onderzoek is pijnloos en maakt geen gebruik van radioactieve straling.

3T MRI nog krachtiger

Parizel: 'Met het nieuwe toestel, de 3T MRI, beschikken we over de nieuwste en krachtigste magneet in de Antwerpse regio. 3T of 3 Tesla drukt de sterkte van de magneet uit. De veldsterkte van dit apparaat is 60.000 keer krachtiger dan het magnetische veld van de aarde en dubbel zo sterk als bij de 'gewone' 1,5 Tesla scanners, waarvan we er al twee in huis hadden.'

Voordelen en toepassingen

Dankzij de optimale beeldkwaliteit van de 3T kunnen bepaalde moeilijk opspoorbare letsels in een vroeg stadium zichtbaar gemaakt worden en in veel gevallen ook sneller behandeld worden. Het toestel wordt onder meer gebruikt voor het detecteren van kleine afwijkingen in de hersenen of het ruggenmerg die met de toestellen van 1,5 Tesla amper te herkennen zijn. Ook kleine gewrichten, zoals die van de pols of de vinger, en beginnende kraakbeenletsels kunnen met de nieuwe techniek uitstekend in beeld gebracht worden. Ook voor het onderzoek van lever, galwegen en bloedvaten betekent de 3T MRI een aanzienlijke stap voorwaarts.
'Met dit vernieuwde toestellenpark kunnen we aan onze patiënten een nog betere kwaliteit aanbieden, zowel op het vlak van diagnose als follow-up tijdens en na behandeling. Dankzij de aanwezigheid van drie MRI-scanners in het UZA kan, in functie van de medische vraagstelling, het juiste toestel gekozen worden voor de juiste indicatie. Het 3T MRI-apparaat heeft zijn specifieke toepassingen en biedt zeker niet voor alle patiënten een meerwaarde', legt Parizel uit.

Onderzoek

De gloednieuwe scanner wordt ook ingeschakeld voor onderzoek, in nauwe samenwerking met artsen en wetenschappers van de Universiteit Antwerpen. Zo leent hij zich uitstekend tot functionele beeldvorming, een techniek waarbij denkprocessen in beeld gebracht worden.

Plaatsing

Met een gewicht van zomaar even 12 ton was alleen al het plaatsen van het gevaarte een klein avontuur.
'Zoiets zet je niet zomaar ergens in een lokaal. De scanner is hier binnengetild met een reusachtige kraan, en pas daarna hebben we de kamer er rond gebouwd', vertelt Parizel.

Lees verder:
De dienst radiologie

Veiligheidsvoorschriften

Sommige patiënten kunnen om veiligheidsredenen geen MRI-onderzoek ondergaan. Het gaat o.a. om mensen met een pacemaker, defibrillator of ander elektronisch implantaat (bv. onderhuidse insulinepomp, neurostimulator, cochleair implantaat), metalen objecten in het lichaam (bv. metaalsplinters, granaatscherf, kogelfragmenten), bepaalde vasculaire clips of aneurysmaclips of bepaalde types hartkleppen. Ook kort na een operatie met vaatclips is een MRI-onderzoek niet aangewezen. Bij nierpatiënten kan het wel als er geen contrastvloeistof toegediend wordt.

Voor het 3T MRI-toestel gelden bijkomende beperkingen.
Uitgesloten zijn bv. patiënten met tatoeages of stents, mensen die een sternotomie (operatie waarbij het borstbeen in de lengte wordt doorgesneden) ondergaan hebben en dames met intra-uteriene devices (bv. spiraaltje). Make-up moet vooraf verwijderd worden.

De lijst van contra-indicaties wordt steeds langer, zeker bij het gebruik van krachtige magneten zoals de 3T MRI. Maar met inachtneming van de nodige voorschriften blijft MRI een veilige techniek. Bij twijfel kunt u navraag doen op de MR-afdeling van het UZA, die over een uitgebreide lijst van contra-indicaties beschikt.

Bron: maguza.be