Medisch

Terugkerende spataders te voorkomen?

juli 2005

‘Spataders laten weghalen helpt niet, ze komen vroeg of laat toch terug...’ zegt de volksmond. Het is een uitspraak die personen met spataderklachten moedeloos maakt. UZA-flebologe dr. Marianne De Maeseneer behandelt al 17 jaar spataders en stelde vast dat inderdaad 5 tot 10% van haar patiënten na gemiddeld 5 jaar opnieuw klachten hadden, ondanks correct uitgevoerde chirurgie. Een ontmoedigende vaststelling, zowel voor de patiënt als voor de arts. Daarom ging dr. De Maeseneer op zoek naar de oorzaak van dit hoge aantal recidieven en een methode om een heringreep te voorkomen.

Lees meer...

Geplaatst onder thoraxheelkunde, vaatheelkunde, wetenschap

Oorsuizen, een hersenprobleem?

juli 2005

Tinnitus of oorsuizen is een complexe aandoening waar 10 tot 15 % van de bevolking vroeg of laat mee te maken krijgt. Het onderzoek naar de onmiddellijke oorzaak staat al ver maar de behandelingen waren tot voor kort weinig bevredigend. In december 2002 onderging een eerste patient een implantatie van een hersenelektrode, op basis van een theoretisch model over het werkingsmechanisme van oorsuizen, dat dr. De Ridder, UZA-neurochirurg, voorstelt in zijn doctoraatsstudie. Op basis van hetzelfde theoretisch model kwam prof. dr. Paul Van de Heyning, diensthoofd NKO, eerder dit jaar eveneens tot succesvolle resultaten met het elektronisch oorimplantaat.

Lees meer...

Geplaatst onder neurochirurgie, wetenschap

Studie naar nieuw geneesmiddel voor vroegtijdige zaadlozing

juli 2005

Premature ejaculatie of vroegtijdige zaadlozing is een probleem waarmee nogal wat mannen kampen maar het is niet meteen hun favoriete gespreksonderwerp. Velen schrikken er dan ook voor terug om met dit probleem aan te kloppen bij een arts. Toch zijn er goede vooruitzichten. In 2005 neemt het UZA, samen met vier andere Belgische andrologische centra, deel aan een internationale studie die de werking van een nieuw en veelbelovend geneesmiddel test.

Lees meer...

Geplaatst onder urologie, wetenschap

Elektronisch oorimplantaat tegen oorsuizen

april 2005

Oorsuizen komt voor bij 10 % van de bevolking. Bij 0,5 % is het oorsuizen zo luid en storend dat de patiënt het leven stilaan als ondraaglijk ervaart en gevoelens van angst en depressie opduiken. In het UZA ontwikkelde prof. dr. Paul Van de Heyning, diensthoofd N.K.O., met zijn team een nieuwe heelkundige behandeling tegen deze ernstige vorm van oorsuizen, namelijk via een elektronisch binnenoorimplantaat. Uit de resultaten van de eerste 10 behandelde patiënten blijkt dat de luidheid van het oorsuizen gemiddeld met 80 % daalde. Een UZA-wereldprimeur!

Lees meer...

Geplaatst onder n.k.o., wetenschap

Forensisch centrum

april 2005

Gerechtelijke geneeskunde wordt alsmaar belangrijker in het UZA. Het forensisch centrum voert tot tweehonderd gerechtelijke autopsies per jaar uit, en startte eind 2002 met gerechtelijke DNA-analyses. Prof. dr. Werner Jacobs, afdelingshoofd gerechtelijke geneeskunde, en DNA-verantwoordelijke dr. Els Jehaes leggen uit waar het allemaal om draait.

Lees meer...

Geplaatst onder pathologische anatomie, wetenschap, gerechtelijke geneeskunde