Mecenaatsfonds

De medische wereld staat niet stil. Nieuwe technieken en behandelingen zien voortdurend het licht. Om als universitair ziekenhuis topgeneeskunde te kunnen aanbieden stuurt het UZA zijn medisch en niet-medisch personeel regelmatig voor opleidingen naar grote centra in binnen- en buitenland. Noodzakelijk... maar duur. Het in 1998 opgerichte mecenaatsfonds moet op dat vlak meer ademruimte creëren.


Onderzoek en ontwikkeling nieuwe behandelingen

Wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe behandelingsmethoden zijn een essentiŽle taak van elk universitair ziekenhuis. Levensreddende behandelingen die vandaag niet meer weg te denken zijn - denk maar aan chemotherapie, hartchirurgie, transplantaties... -, zouden er nooit geweest zijn als wetenschappers destijds niet hun nek hadden uitgestoken.
'Het is dan ook belangrijk dat artsen en niet-medisch personeel de kans krijgen naar gereputeerde centra te gaan om nieuwe technieken te leren of wetenschappelijke kennis op te doen', zegt dr. Jan Proesmans, tot 1997 algemeen directeur van het UZA en sinds 1998 voorzitter van het mecenaatsfonds.
Daarnaast zijn er middelen nodig om nieuwe, veelbelovende behandelingen te betalen. Het kan namelijk jaren duren voor het Riziv een nieuwe therapie vergoedt. Intussen moet het ziekenhuis vaak zelf instaan voor de kosten. 'Een universitair ziekenhuis is dat aan zichzelf verplicht', vindt Proesmans. 'Het kan zich niet beperken tot behandelingen die geld in het laatje brengen. In die zin is topgeneeskunde per definitie verlieslatend.'

Weinig middelen beschikbaar

Voor het ontwikkelen van nieuwigheden zijn er spijtig genoeg weinig middelen beschikbaar.
'Weinig mensen weten dat universitaire ziekenhuizen daarvoor echt de boer op moeten. Via giften, legaten en sponsoring proberen ze aan financiŽn te komen', weet Proesmans.

Oprichting mecenaatsfonds

Om meer armslag te krijgen voor vernieuwende projecten richtte het ziekenhuis in 1998 het mecenaatsfonds op. Bedrijven en particulieren kunnen hieraan giften of legaten overmaken, al dan niet bestemd voor een specifieke arts of onderzoeksdomein.
'We zijn niet van nul gestart', zegt Proesmans. 'In de loop der jaren had de directie een spaarpot aangelegd met giften van dankbare patiŽnten en familieleden enerzijds, en legaten en inkomsten uit zuiver mecenaat anderzijds. Mecenaat gebeurt doorgaans met stille trom zonder publicitaire doeleinden. Persoonlijke ervaringen tijdens een ziekte of een emotionele band met een bepaalde dienst in het ziekenhuis liggen dikwijls aan de basis ervan.'

Opbrengst

Dankzij succesvolle beleggingen kon tot eind 2005 zo'n 700.000 euro ter beschikking gesteld worden voor allerlei projecten, zonder het kapitaal aan te spreken.
Proesmans: 'Op het beurscrashjaar 2002 na was er jaarlijks een positief rendement, in de periode 2003 tot 2005 gemiddeld 10,5 procent. Samen met twee bankiers gespecialiseerd in private banking wordt er nauwlettend op toegekeken dat de portefeuille zijn defensief karakter behoudt, met uitsluiting van speculatieve beleggingen. Het is de bedoeling de jaarlijkse opbrengst te benutten voor een duurzame financiering van geselecteerde projecten.'

Gefinancierde projecten

Elke dienst kan projecten voordragen. De directie, medische raad en hoofdgeneesheer beslissen in onderling overleg welke daarvan in aanmerking komen voor financiering. De initiatieven die mee dankzij het mecenaatsfonds uit de startblokken raakten, zijn niet van de minste. Zo ging er belangrijke financiŽle steun naar het lever- en longtransplantatieprogramma, robotgestuurde chirurgie en stamcelonderzoek.
Er wordt bewust geen intensieve campagne gevoerd om giften te bevorderen. 'We willen ons niet opdringen, maar enkel onder de aandacht brengen dat er een specifieke nood bestaat. Zo kunnen we misschien een aantal harten beroeren', aldus Proesmans.

© magUZA, informatiemagazine van het Universitair Ziekenhuis Anwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, juli 2008
Alle teksten en foto's op deze website mogen op geen enkele wijze worden overgenomen of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Bij reproductie van of verwijzing naar een tekst op deze website, dient steeds de bron vermeld te worden.