Is er een dokter in het ziekenhuis?

Volgens een nieuwe studie van het RIZIV dreigt er de volgende jaren een groot huisartsentekort. Er zijn nu 8200 praktiserende huisartsen en de komende tien jaar zouden er minstens 4500 nieuwe huisartsen nodig zijn om het huidige aantal op peil te houden. Minister Laurette Onkelinx wil daarom de beperking op het aantal artsen opheffen. De Vlaamse huisartsen maken meteen van de gelegenheid gebruik om meer inkomen te vragen, om zo het beroep van huisarts aantrekkelijker te maken.

Volgens een nieuwe studie van het RIZIV dreigt er de volgende jaren een groot huisartsentekort. Er zijn nu 8200 praktiserende huisartsen en de komende tien jaar zouden er minstens 4500 nieuwe huisartsen nodig zijn om het huidige aantal op peil te houden. Minister Laurette Onkelinx wil daarom de beperking op het aantal artsen opheffen. De Vlaamse huisartsen maken meteen van de gelegenheid gebruik om meer inkomen te vragen, om zo het beroep van huisarts aantrekkelijker te maken. 

Er is natuurlijk wel een onevenwicht op komst tussen de toenemende vraag naar medische zorg en het dalende aanbod aan artsen in heel de Westerse wereld. Het aantal artsen ligt in de Europese Unie echter nog altijd zeer hoog in vergelijking met andere ontwikkelde landen. In de EU zijn er 33 artsen per 10.000 inwoners, dat is 38% meer dan in de Verenigde Staten en 60% meer dan in Japan. Er zijn in de EU relatief gezien vijf keer meer artsen dan in India.

Effectievere artsen

De technologische evolutie heeft artsen de voorbije decennia effectiever gemaakt, hun diagnoses consistenter en hun behandelingen succesvoller. Misschien hebben we in de toekomst wel minder artsen nodig in plaats van meer? De steeds grotere vraag naar medische behandelingen door de vergrijzing en de toename van welvaartsziekten kan niet worden opgevangen door meer artsen. Artsen zullen zich meer moeten focussen op wat ze echt moeten doen en een team van anders geschoolde zorgverstrekkers aansturen. In India, met zijn lage aantal artsen, worden eenvoudige medische handelingen nu al door paramedici uitgevoerd. Gebrek aan mankracht zal ook meer en meer door technologie worden ingevuld: diagnosestelling op afstand door middel van sensortechnologie, thuismonitoring waarbij de patiënt zelf verantwoordelijk wordt voor de opvolging. Philips, GE, Siemens: de producenten van ingewikkelde en dure ziekenhuisapparatuur investeren nu meer en meer in elektronica voor thuisgezondheidszorg. In ziekenhuizen zal er nood zijn aan medewerkers met een brede waaier aan vaardigheden die de eerste aanspreekpersoon zijn voor behandeling en beslissen of een gespecialiseerde arts nodig is of niet.

Deze transitie gebeurt langzaam, maar zal zich doorzetten. Artsen zullen hun vaardigheden gebruiken voor de complexe behandelingen en ingrepen waarvoor ze hoogopgeleid en getraind werden. Ziekenhuizen zullen minder maar effectievere artsen hebben, die meer mensenlevens redden.

Johnny Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder

magUZA, informatiemagazine van het Universitair Ziekenhuis Anwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, juli 2008
Alle teksten en foto's op deze website mogen op geen enkele wijze worden overgenomen of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Bij reproductie van of verwijzing naar een tekst op deze website, dient steeds de bron vermeld te worden.