Elektronisch oorimplantaat tegen oorsuizen

Oorsuizen komt voor bij 10 % van de bevolking. Bij 0,5 % is het oorsuizen zo luid en storend dat de patiënt het leven stilaan als ondraaglijk ervaart en gevoelens van angst en depressie opduiken. In het UZA ontwikkelde prof. dr. Paul Van de Heyning, diensthoofd N.K.O., met zijn team een nieuwe heelkundige behandeling tegen deze ernstige vorm van oorsuizen, namelijk via een elektronisch binnenoorimplantaat. Uit de resultaten van de eerste 10 behandelde patiënten blijkt dat de luidheid van het oorsuizen gemiddeld met 80 % daalde. Een UZA-wereldprimeur!


Wie last heeft van oorsuizen, hoort bij afwezigheid van omgevingsgeluid geluiden die verschillende vormen kunnen aannemen: ruisen, fluiten, rinkelen, suizen, brommen, hoge of lage tonen, continu of onderbroken, samen met de hartslag, luid of stil. Op zich is oorsuizen geen abnormale gewaarwording. In volledige stilte horen de meeste personen een gesuis binnen enkele minuten en na blootstelling aan hevig lawaai komt oorsuizen bij de meeste personen voor gedurende enkele uren. Dit verschijnsel komt ook frequent voor als gevolg van het natuurlijke verouderingsproces van het oor. Constant oorsuizen komt voor bij 10 % van de mensen, maar bij slechts 1 ŗ 2 % is dit dag in dag uit storend en bij 0,5 % veroorzaakt oorsuizen een ernstige daling van de levenskwaliteit. Het elektronisch binnenoorimplantaat dat prof. dr. Van de Heyning in samenwerking met het bedrijf Medel ontwikkelde, biedt perspectieven voor deze groep van patiŽnten. De resultaten van de behandeling van de tien eerste patiŽnten werden eind 2004 op wetenschappelijke congressen voorgesteld. In vergelijking met de bestaanden methoden zijn de resultaten spectaculair. De luidheid van het oorsuizen daalde gemiddeld met 80 %.
De ingreep zelf duurt ongeveer twee uur. De patiŽnt verblijft in het ziekenhuis gedurende twee tot drie dagen.


Minder lawaai, meer gehoor

De toepassing van elektronische binnenoorimplantaten is een belangrijke stap voor de behandeling van oorsuizen. In een volgende ontwikkelingsfase kan deze behandeling ook in aanmerking komen voor patiŽnten bij wie nog belangrijke gehoorsresten aanwezig zijn in het oor met oorsuizen. De gehoorsresultaten zijn immers een verrassend neveneffect van de operatie. Cochleaire implantaten worden nu wereldwijd vaak toegepast om patiŽnten die aan beide zijden doof zijn beter te laten horen. Tot voor kort ging men er vanuit dat een patiŽnt onvoldoende baat zou hebben bij een cochleair implantaat als hij slechts aan ťťn oor niet zou horen. Het huidige onderzoek toont echter aan dat alle patiŽnten ook het deels teruggewonnen gehoor in het bijzonder appreciŽren. Wordt vervolgd...

© magUZA, informatiemagazine van het Universitair Ziekenhuis Anwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, juli 2008
Alle teksten en foto's op deze website mogen op geen enkele wijze worden overgenomen of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Bij reproductie van of verwijzing naar een tekst op deze website, dient steeds de bron vermeld te worden.