Een medisch attest

Een medisch attest is een getuigschrift dat wordt opgesteld door een arts over een feit van medische aard. De arts stelt het attest op nadat hij de patiënt heeft ondervraagd en onderzocht.

Wat is een medisch attest?
Een medisch attest is een getuigschrift dat wordt opgesteld door een arts over een feit van medische aard. De arts stelt het attest op nadat hij de patiënt heeft ondervraagd en onderzocht.

Waarover kan een attest gaan?
Er bestaan heel veel soorten attesten. Enkele voorbeelden: een zwangerschapsattest, een geboorteattest, een attest over de geschiktheid om een sport te beoefenen, een afwezigheidsattest voor een schoolplichtige, een arbeidsongeschiktheidsattest, een rijgeschiktheidsattest …

Wat zijn de voornaamste regels?
Het medisch attest moet volledig waarheidsgetrouw zijn. Het kan ook alleen medische vaststellingen over de patiënt zelf bevatten. Het getuigschrift moet worden gedateerd op de dag dat het wordt opgemaakt en het moet worden ondertekend en afgestempeld door de arts.

magUZA, informatiemagazine van het Universitair Ziekenhuis Anwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, juli 2008
Alle teksten en foto's op deze website mogen op geen enkele wijze worden overgenomen of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Bij reproductie van of verwijzing naar een tekst op deze website, dient steeds de bron vermeld te worden.