Diabetes type 1 leidt al vroeg tot hart- en vaatafwijkingen

Mensen met diabetes type 1 lopen tot vijf keer meer risico op hart- en vaatziekten dan niet-diabetici.<br> UZA-kindercardioloog dr. Bert Suys onderzocht in het kader van zijn proefschrift in welke mate er op jonge leeftijd al afwijkingen te vinden zijn. Deze bleken inderdaad aanwezig. 'Het ultieme doel is een behandeling te vinden die het ontstaan van hart- en vaatziekten bij type 1-diabetici kan beperken of zelfs voorkomen', aldus Suys.


Subtiele afwijkingen

De typische hart- en vaatziekten waaraan veel westerlingen op latere leeftijd lijden, vertonen zich gelukkig bijna niet bij kinderen en jongeren. Wat niet wegneemt dat er al subtiele afwijkingen kunnen zijn. Het gaat dan over subklinische afwijkingen, die wel opgespoord kunnen worden, maar nog geen klachten veroorzaken.

Onderzoek

'Concreet hebben we telkens de toestand van jonge diabetespatiŽnten vergeleken met leeftijdsgenoten zonder diabetes. Het onderzoek omvatte vier gedeelten', legt Suys uit.

QT-verlenging
In eerste instantie ging Suys na in welke mate jonge diabetici lijden aan zogenaamde QT-verlenging. QT is een interval op het elektrocardiogram (EKG) dat een maatstaf is voor de elektrische herstelfase van het hart. De resultaten toonden aan dat er bij veel jonge diabetici inderdaad sprake is van een verlengd QT-interval.
Als het QT-interval sterk verlengd is, loopt de persoon in kwestie een verhoogd risico op een plotse dood. Vooral in ScandinaviŽ wordt hierin de mogelijke verklaring gezien van het zogenaamde death in bed syndrome, een onverwacht overlijden 's nachts bij jonge diabeten.

Relatie QT-verlenging en suikerwaarden
Daarom onderzocht Suys in de tweede plaats de relatie tussen het optreden van deze QT-verlenging en de suikerwaarden in het bloed. Zoals vermoed vond QT-verlenging vooral 's nachts plaats, wanneer de suikerwaarden bij diabetici het laagst zijn.

EchocardiografieŽn
'Verder hebben we een reeks echocardiografieŽn onderzocht. Daaruit bleek dat de linkerhartkamer van jonge diabetici gemiddeld dikker is dan normaal, een fenomeen dat zich vooral voordoet bij meisjes. Ook ontspant het hart zich minder goed, waardoor het zich minder goed met bloed vult', vervolgt Suys.

Bloedvaten
Ten slotte werden ook de bloedvaten van kinderen en jongeren met diabetes onder de loep genomen. Ook hier werden afwijkingen gevonden.
Suys: 'De bloedvaten bleken minder soepel. Dat verschijnsel zagen we dan weer meer bij jongens.'

Conclusie

Uit de onderzoeken kwam duidelijk naar voor dat afwijkingen in de hart- en bloedvaten als gevolg van diabetes type 1 zich wel degelijk al in een heel vroeg stadium manifesteren.
'Opvallend was daarbij dat de mate waarin de diabetes onder controle was, niet samenhing met de aanwezigheid van afwijkingen. Het lijkt er dus op dat ze gewoon bij diabetes horen. Ook het verschil tussen jongens en meisjes was frappant. We weten dat aantasting van de hartspierfunctie meer bij vrouwen voorkomt en dat mannen vroeger getroffen worden door aantasting van de bloedvaten. Maar het is verbazend dat dit zich bij type 1- diabetici al op zo'n jonge leeftijd uit.'
Dť uitdaging is nu om te voorkomen dat de gevonden afwijkingen zich op latere leeftijd ontwikkelen tot echte hart- en vaatziekten. Suys hoopt zich daar de komende jaren op toe te kunnen leggen.

© magUZA, informatiemagazine van het Universitair Ziekenhuis Anwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, juli 2008
Alle teksten en foto's op deze website mogen op geen enkele wijze worden overgenomen of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Bij reproductie van of verwijzing naar een tekst op deze website, dient steeds de bron vermeld te worden.