Controlearts?

Een controlearts is een arts die in opdracht van een werkgever controleert of een werknemer die zich ziek meldt, ook echt arbeidsongeschikt is.

Een controlearts is een arts die in opdracht van een werkgever controleert of een werknemer die zich ziek meldt, ook echt arbeidsongeschikt is.
 
Wat doet een controlearts?
De opdracht van een controlearts is wettelijk vastgelegd. Als een werknemer zich ziek meldt, gaat de controlearts na of de werknemer ook echt arbeidsongeschikt is en voor hoe lang. Hij controleert eventueel nog andere medische gegevens, bijvoorbeeld of het om een ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte gaat, wat van belang kan zijn voor de betaling van het gewaarborgd loon bij ziekte. Alle andere medische vaststellingen, bijvoorbeeld om welke ziekte het gaat, vallen onder het medische beroepsgeheim. Als de controlearts vindt dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan kan de werknemer zijn recht op gewaarborgd loon verliezen.
 
Mag je een controle weigeren?
Nee, een werknemer mag niet weigeren om zich door de controlearts te laten onderzoeken. Hij kan nadien wel in beroep gaan tegen de bevindingen van de controlearts.
 
Wie kan controlearts worden?
Een arts die minstens vijf jaar ervaring heeft als huisarts kan optreden als controlearts. Hij of zij moet telkens een verklaring ondertekenen dat hij volledig onafhankelijk is van de werkgever en de werknemer in kwestie.

magUZA, informatiemagazine van het Universitair Ziekenhuis Anwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, juli 2008
Alle teksten en foto's op deze website mogen op geen enkele wijze worden overgenomen of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Bij reproductie van of verwijzing naar een tekst op deze website, dient steeds de bron vermeld te worden.