Baby op bestelling?

Een kind op de wereld zetten doe je beter niet ondoordacht. Medische assistentie verlenen om een zwangerschap tot stand te brengen evenmin. Daarom hecht het CRG veel belang aan psychomaatschappelijke begeleiding en screening. Dat gaat soms gepaard met ethische dilemma's.

Een kind op de wereld zetten doe je beter niet ondoordacht. Medische assistentie verlenen om een zwangerschap tot stand te brengen evenmin. Daarom hecht het CRG veel belang aan psychomaatschappelijke begeleiding en screening. Dat gaat soms gepaard met ethische dilemma's.

Alle koppels die voor IVF kiezen, hebben vooraf een gesprek met maatschappelijk werker Ingrid Borremans. Zij praat met hen over de praktische en psychologische impact van de behandeling en signaleert eventuele problemen aan het behandelende team. Ook als koppels in een kwetsbare situatie zitten, bijvoorbeeld door financiële problemen of een ingewikkelde gezinssituatie, gaan ze bij de maatschappelijk werker langs. Ook later kunnen ze bij haar aankloppen voor extra ondersteuning.

Als koppels het psychologisch erg zwaar hebben met een behandeling, kunnen ze terecht bij dr. Rose-Marie Van Hoof. Zij ziet ook alle patiënten die een beroep willen doen op donorsperma, eiceldonatie of draagmoederschap. Dergelijke zwangerschappen hebben altijd belangrijke implicaties, of het nu om een heteroseksueel of lesbisch koppel dan wel een alleenstaande vrouw gaat. Van Hoof: 'Ik ga altijd na of het koppel of de vrouw voldoende draagkracht heeft. Bij twijfel bespreek ik de aanvraag met de rest van het team.'

Belang van kind primeert

Bij het instellen van een vruchtbaarheidsbehandeling staat het belang van het kind altijd op de eerste plaats. Dat brengt soms dilemma's met zich mee. 'Laatst hadden we een koppel over de vloer van wie de man verstandelijk en fysiek gehandicapt was. Die mensen hoopten in aanmerking te komen voor IVF, maar na uitgebreid overleg met het hele team hebben we beslist niet op hun aanvraag in te gaan. We waren van oordeel dat de beperking van de man een normale vader-kindrelatie in de weg zou staan', haalt prof. dr. Luc Delbeke aan.

Omdat elke situatie anders is, evalueert het CRG elke aanvraag individueel. Voor moeilijke ethische kwesties wordt het advies van het ethisch comité ingewonnen. Momenteel ligt ter discussie of aanvragen van homoseksuele koppels kunnen worden gehonoreerd. Soms is de gezondheid van de wensouders een mogelijk obstakel. 'Als een vrouw bijvoorbeeld een ernstige hartkwaal of een beperkte levensverwachting heeft, moet je je afvragen of een zwangerschap verantwoord is', zegt Delbeke.

magUZA, informatiemagazine van het Universitair Ziekenhuis Anwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, juli 2008
Alle teksten en foto's op deze website mogen op geen enkele wijze worden overgenomen of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Bij reproductie van of verwijzing naar een tekst op deze website, dient steeds de bron vermeld te worden.