DOSSIER


magUZA JULI 2016

 

Nierziekten

Nieren zijn onmisbaar, maar gelukkig tot op zekere hoogte ook vervangbaar. In de nieuwe, optimaal uitgeruste dialyse-eenheid van het UZA behandelt de dienst nierziekten patiënten met niervervangende therapie, zowel klassieke dialyse als buikvliesdialyse. Jaarlijks krijgen ook zo'n 45 patiënten een nieuwe nier via transplantatie.