Zwangerschap en bevalling met verhoogd risico

Risicozwangerschap

Mogelijke problemen en behandeling

'Vrouwen die bij een vorige zwangerschap problemen hebben gehad, komen vaak naar ons om te voorkomen dat zich dat herhaalt. Risicozwangerschappen maken hier ongeveer veertig procent uit van het totaal. Maar nadien bevallen veel van die vrouwen toch nog in hun vertrouwde ziekenhuis', zegt prof. dr. Yves Jacquemyn, diensthoofd gynaecologie.
De meest voorkomende problemen zijn een dreigende vroeggeboorte, het vroegtijdig breken van de vliezen, groeivertraging bij de foetus en preŽclampsie, een aandoening die ook wel bekend is als zwangerschapsvergiftiging en gepaard gaat met een gevaarlijk hoge bloeddruk. Jacquemyn : 'De laatste jaren is er op een aantal vlakken vooruitgang geboekt. De meeste van die problemen kunnen we vandaag vrij vroeg opsporen. Vroegtijdige weeŽn kunnen we efficiŽnter remmen, bij het voortijdig breken van de vliezen kunnen we de baby beter voorbereiden op een vroeggeboorte en in geval van zwangerschapsvergiftiging slagen we er beter in de geboorte uit te stellen. Helaas lukt het nog altijd niet om de genoemde problemen te voorkomen.'

Begeleiding

Om de vrouwen in kwestie zo veel mogelijk op hun gemak te stellen, krijgen ze een aantal vaste vroedvrouwen toegewezen.
'Als er risico is op een vroeggeboorte, proberen we de zwangere daar zo goed mogelijk op voor te bereiden', aldus Jacquemyn. 'De kinderarts legt uit waar de ouders zich aan mogen verwachten, we tonen een boek met foto's van een extreem te vroeg geboren baby en we nemen de toekomstige ouders - als de gezondheid van de vrouw het toelaat - al eens mee naar de neonatale afdeling. Als er dan een vroeggeboorte volgt, worden die mensen minder afgeschrikt.' Sommige zwangeren belanden in het UZA nadat gebleken is dat hun kindje aan een ernstige afwijking lijdt.
Jacquemyn: 'Ook in dat geval hechten we veel belang aan een goede begeleiding. Afhankelijk van de afwijking komt een kindercardioloog, kindernierspecialist of andere specialist uitleggen hoe het probleem behandeld kan worden. Ook een geneticus en een sociaal verpleegkundige komen het koppel bijstaan met advies en praktische ondersteuning. Verder kunnen de patiŽnten altijd terecht bij onze eigen psychologe Kris Brees.'

Risicobevalling

Hoogrisicozwangerschappen hoeven niet per se maar kunnen wel uitmonden in een hoogrisicobevalling. Een extreem prematuur kindje of een baby met groeivertraging is bijvoorbeeld zelden opgewassen tegen een gewone bevalling en moet meestal met een keizersnede gehaald worden. Ook een meerlingenbevalling houdt per definitie meer risico's in.
'Het voordeel van een universitaire omgeving is dat je bij dat soort bevallingen heel snel kunt ingrijpen', legt Jacquemyn uit. 'Als het moet voeren we een keizersnede uit in de verloskamer, en een baby met ernstige problemen kan meteen naar de neonatale afdeling. We hebben dag en nacht de nodige specialisten ter beschikking, zoals een kinderarts en een gynaecoloog die een keizersnede kan uitvoeren.'

Multidisciplinaire samenwerking

De dienst verloskunde werkt intensief samen met de diensten pediatrie, neonatologie en genetica.
'Daarnaast komen we met zowat alle andere diensten in aanraking. Zwangeren kunnen de meest uiteenlopende ziekten krijgen, en ook bij het ongeboren kind kan er in elk orgaan een probleem opduiken', stipt Jacquemyn nog aan.

Slechte afloop

Het gebeurt gelukkig maar uiterst zelden : ouders die hun kindje nog voor of kort na de geboorte moeten afstaan. Zij staan op dat moment voor een heel verwerkingsproces.
‘Maar ook dan heb je als materniteit veel te bieden’, vindt prof. dr. Yves Jacquemyn. ‘Bij ons kunnen ouders die dit meemaken, rekenen op een intensieve nabegeleiding. Om te beginnen komt het hele medische team samen om te bespreken wat er precies is misgelopen, en of daar eventueel lessen uit te trekken zijn. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij ze al hun vragen kwijt kunnen. Dat gebeurt ťťn keer vlak na het gebeuren en nog eens na een paar maanden. Maar ook in tussentijd zijn de ouders hier altijd welkom.’ De maatschappelijk werker en de psychologe van de materniteit staan te allen tijde klaar voor een gesprek of ondersteuning. Als het kindje gestorven is als een gevolg van een genetische afwijking, kunnen de ouders voor advies en uitleg terecht bij het centrum voor medische genetica. Indien gewenst komt de betrokken arts op huisbezoek.

Bron: maguza.be