Zwangerschap

Prenatale oefeningen

'Voor de prenatale oefeningen in groep komen de vrouwen vijf keer gedurende een uur', legt Antonissen uit. 'De individuele sessies, gewoonlijk vijf voor en vier na de bevalling, duren een half uur. Persoonlijk ben ik een voorstander van oefenen in groep, omdat dat leuker is en de vrouwen dan ervaringen kunnen uitwisselen. Het aantal deelneemsters wordt beperkt tot maximum twaalf. Aandachtspunten tijdens de prenatale oefeningen zijn onder meer preventie van rugklachten, ademhaling, de bekkenbodem, perstechnieken en relaxatie. De laatste les nodigen we de partners mee uit en leren die onder meer hun vrouw masseren.'

Postnatale oefeningen

Met de postnatale oefeningen wordt pas een aantal weken na de bevalling gestart : ten vroegste zes weken na een klassieke bevalling en acht weken na een keizersnede. De klemtoon ligt meestal op de buik- en beenspieren, de bekkenbodem en algemene conditietraining.
Hoewel nogal wat vrouwen vooral bekommerd zijn om het terugkrijgen van hun vroegere figuur, verdienen de bekkenbodemspieren minstens evenveel aandacht. Een bevalling vergt veel van de bekkenbodem, wat op korte maar ook op veel langere termijn tot incontinentie kan leiden.
'We maken de vrouwen hierop altijd attent. De eerste dag na de bevalling krijgen ze trouwens al een kinesitherapeut aan bed die meteen met lichte bekkenbodemoefeningen start. Hebben vrouwen problemen met ongewild urineverlies, dan kunnen ze in het UZA bekkenbodemkinesitherapie volgen', aldus nog Antonissen.

Tips


  • Probeer je zwanger te worden? Begin dan alvast foliumzuur te nemen. Dat verkleint de kans op aangeboren afwijkingen zoals een open ruggetje.
  • Ben je zwanger, stop dan onmiddellijk met roken. Ongeveer tien procent van de sterftes meteen voor of na de geboorte is een direct of indirect gevolg van roken.
  • Een eerste controlebezoek aan je gynaecoloog, huisarts of vroedvrouw breng je best rond acht weken zwangerschap, met andere woorden als je ongeveer een maand over tijd bent.
  • Goed om bij stil te staan: je ongeboren baby vangt vanaf twintig weken geluid op en voelt aan wanneer jij gestrest of ontspannen bent.
  • Zwanger zijn is geen ziekte. Je hoeft echt geen negen maanden met je voeten in de lucht liggen.

Infosessies

Elke vrouw die in het UZA gaat bevallen, wordt samen met haar partner uitgenodigd om tijdens haar zwangerschap twee infosessies bij te wonen. Tijdens de eerste sessie wordt gesproken over het natuurlijke verloop van arbeid en bevalling, pijnbeleving, borstvoeding en de kraamperiode in het ziekenhuis. Bij de tweede sessie komt de technisch-medische kant van arbeid en bevalling aan bod. Daarnaast komt een kinesitherapeut praten over het belang van bekkenbodemtherapie en licht een sociaal verpleegkundige van Kind en Gezin de wettelijke aspecten rond ouderschap toe.
Ook krijgt het koppel een virtuele rondleiding door de materniteit, en worden een aantal zaken gedemonstreerd, zoals een zitbal en een bevallingskruk. Per thema is er telkens een toelichting van zo'n twintig minuten, waarna de koppels de kans krijgen om vragen te stellen. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, wordt het aantal deelnemers per groepje beperkt tot zes of zeven koppels.
De avonden worden tweemaandelijks gehouden. Inschrijven kan via de dienst gynaecologie.

Bron: maguza.be