Vroeggeboorte

Overlevingskansen

Extreem premature baby'tjes van een paar honderd gram die uitgroeien tot bloemen van kinderen : het zijn berichten die leuk lezen in de krant, maar die niet echt een realistisch beeld geven van de werkelijkheid.
'Prematuren die na minder dan 25 weken zwangerschap geboren worden, kunnen we technisch gezien in leven houden. Maar het gebeurt zelden dat ze blijven leven en de kans op een kwaliteitsvol bestaan is al helemaal miniem. In de praktijk is behandeling meestal pas zinvol vanaf 25 weken. Dan nog hangen de kansen van de baby af van allerlei factoren, zoals zijn gewicht en eventuele infecties', zegt prof. dr. Bart Van Overmeire, adjunct-diensthoofd intensieve neonatologie.
Uit recent onderzoek in BelgiŽ is gebleken dat na 25 weken zwangerschap bijna 56 procent van de kinderen overleeft. Bij elke week zwangerschap die daarbij komt, stijgen de kansen van de baby spectaculair. Na 26 weken overleeft 71,5 procent, na 27 weken tachtig tot negentig procent en na 28 weken zelfs 95 procent.

Levenskwaliteit

'Toch moet je die positieve cijfers een beetje relativeren', nuanceert Van Overmeire. 'Van de kinderen die na 28 weken geboren zijn, doet zowat een derde het later minder goed op mentaal of verstandelijk vlak, al is de achterstand soms subtiel. Na 25 weken zijn de risico's op problemen nog veel groter. Van degenen die overleven doet ongeveer een derde het prima, maar twee derde kampt met lichte of zware handicaps, van wat minder goed meekunnen op school tot ernstige mentale of motorische handicaps. Pas vanaf 34 weken zwangerschap heeft de baby bijna even goede kansen als een op tijd geboren kindje.'

Problemen na vroeggeboorte

Ideaal zou zijn als vroeggeboortes voorkomen konden worden, maar de huidige weeŽnremmers leveren meestal maar twee of drie dagen respijt op.
'Dat klinkt miniem, maar het voordeel is dat je in die korte tijdspanne de baby kunt voorbereiden door corticoÔden toe te dienen. Zo rijpen zijn longetjes sneller en heeft hij betere kansen na de geboorte.'
De belangrijkste problemen van extreem te vroeg geboren baby's zijn onrijpe longen, problemen met de bloedsomloop, hersenbloedingen en een beperkte weerstand tegen infecties.
Van Overmeire: 'De behandeling van die problemen is gelukkig sterk verbeterd. De onrijpheid van de longen kunnen we beter opvangen, onder meer door het toedienen van een product dat de longblaasjes openhoudt. Voor het verbeteren van de bloedsomloop hebben we tegenwoordig iets betere medicatie met minder nevenwerkingen en ook infecties kunnen we vaker voorkomen en beter gedoseerd behandelen. Alleen tegen hersenbloedingen kunnen we nog altijd weinig beginnen.'

Dilemma's

Het uitgebreide arsenaal aan geneeskundige middelen stelt artsen en ouders soms voor een dilemma.
'Want hoever moet je gaan? Als een kind gedoemd is om heel zwaar gehandicapt door het leven te gaan, moet je je afvragen of het wel zin heeft om de behandeling tot het uiterste te drijven. Wij bespreken zoiets altijd met het volledige team en met de ouders. Gelukkig gebeurt het zelden dat we niet tot een overeenkomst komen.'

Contact met baby

De tijd dat ouders hun te vroeg geboren kindje amper mochten aanraken, is gelukkig voorbij.
'De ouders mogen altijd bij hun kind, en zodra het stabiel genoeg is, mogen ze het ook aanraken en op hun schoot nemen. We merken dat dat zelfs een gunstig effect heeft', aldus Van Overmeire.

Bron: maguza.be