Voor welke ziekten screenen?

De volgende criteria zijn doorslaggevend:

  • Ernst van de ziekte
  • Voorkomen van de ziekte: zijn er jaarlijks genoeg gevallen om screening te verantwoorden?
  • Behandelbaarheid van de ziekte: bestaat er een goede en betaalbare behandeling? Slaat de therapie beter aan als je er vroeg mee start?
  • Beschikbaarheid van een screeningstest om de ziekte snel en relatief goedkoop op te sporen
  • De test moet voldoende gevoelig zijn, zodat hij quasi alle gevallen opspoort. Maar hij moet ook voldoende specifiek zijn, met andere woorden met zo weinig mogelijk 'vals alarmen'. 
  • Beschikbaarheid van een goed vervolgonderzoek om een eventueel afwijkend resultaat te bevestigen. Bij mucoviscidose is dat bijvoorbeeld de zweettest, die gebeurt in een referentiecentrum voor die aandoening.  
 

Bron: maguza.be