Uitzaaiingen in lever soms nog te opereren

De chirurgische behandeling van leveruitzaaiingen nam de afgelopen tien jaar een enorme vlucht. Het UZA speelt op dat vlak een voortrekkersrol. ‘Uitzaaiingen in de lever betekenden vroeger een doodvonnis op korte termijn’, zegt UZA-leverchirurg dr. Thiery Chapelle. ‘Leveroperaties waren erg gevaarlijk. Vandaag zijn ze wel veilig dankzij een grotere kennis van de leverheelkunde en sterk verbeterde technische mogelijkheden, onder meer om bloedingen te controleren. Het is voor die patienten bovendien de enige kans op definitieve genezing. Met nieuwe technieken en voorafgaande chemotherapie kunnen we nu zowat 25% van hen opereren. Van die groep is na vijf jaar ongeveer 50% nog in leven, na tien jaar nog 25%.’ Voorwaarde is dat de tumoren volledig kunnen worden verwijderd en dat er nadien nog minstens een derde van de lever overblijft. ‘De omvang en het aantal leveruitzaaiingen spelen daarbij geen rol. Voor elke darmkankerpatiënt met leveruitzaaiingen moet daarom altijd zorgvuldig worden overwogen of opereren een optie is ’, beklemtoont Chapelle.

Info: dienst hepatobiliaire heelkunde UZA, T 03 821 56 60

Bron: maguza.be