Type 2-diabetes

Negentig procent van alle diabeten lijdt aan type 2-diabetes, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. Een andere levensstijl en tabletten volstaan meestal om de ziekte de baas te krijgen. Stellen dat je "maar" type 2-diabetes hebt is nochtans een gevaarlijke houding. 'Ook bij deze mensen is er een grote kans op complicaties en is het van groot belang de aandoening zo goed mogelijk onder controle te houden', aldus prof. dr. Luc Van Gaal, diensthoofd diabetologie in het UZA.

Wie en wat?
Zo'n 3,5 tot 5 procent van de Belgische bevolking krijgt vroeg of laat type 2-diabetes. De ziekte ontstaat meestal pas na 40 jaar, vandaar de benaming ouderdomsdiabetes. Bij deze patiënten is er nog wel insulineproductie, maar is die hetzij onvoldoende, hetzij van minder goede kwaliteit.

Overgewicht belangrijke oorzaak
Terwijl type 1-diabetes voorlopig niet voorkomen kan worden, hangt het ontstaan van type 2-diabetes sterk samen met iemands levensstijl. Een ongezonde voeding, overgewicht en te weinig beweging werken de ziekte in de hand. Tachtig procent van de patiënten is te zwaar.
'Wat niet wil zeggen dat je type 2-diabetes krijgt door teveel suiker te eten', beklemtoont Van Gaal. 'Dat is een hardnekkig misverstand. Overgewicht speelt een centrale rol, maar hoe die kilo's er gekomen zijn maakt niets uit.'

Behandeling
Bij de behandeling zijn voeding en beweging, samen met medicatie, dé grote peilers. Het wegwerken van minstens een deel van de overtollige kilo's is een must.
Van Gaal: 'Wat medicatie betreft, volstaat het voor de meeste type 2 diabetici om dagelijks tabletten in te nemen. Die porren als het ware de resterende insuline aan, zodat de suikers uit onze voeding alsnog in de cellen terechtkomen. Het nadeel van de klassieke geneesmiddelen is dat de meeste gewichtstoename veroorzaken, wat voor diabetici extra nadelig is. Momenteel zitten er nieuwe soorten medicatie in de pijplijn die dat neveneffect niet zouden hebben. Een aantal zouden zelfs gewichtsverlies in de hand werken.'
Krijgt de patiënt zijn suikerwaarde niet onder controle, dan moet hij alsnog overgaan tot insuline-inspuitingen.
De meeste type 2-diabetes-patiënten gaan twee keer per jaar op controle in een gespecialiseerd centrum. Voor tussentijdse controles kunnen ze terecht bij de huisarts.

"Beetje" diabetes bestaat niet
Doordat patiënten met type 2-diabetes in de beginfase van hun aandoening meestal geen insuline moeten spuiten en ogenschijnlijk minder last hebben van hun ziekte, durven mensen de aandoening soms te minimaliseren. Zeker bij een matige verhoging van de bloedsuiker heet het al gauw dat 'iemand een beetje last heeft van zijn suiker'. Ook dat is een misverstand.
'Ook bij bloedsuikerwaarden van minder dan 140 milligram per deciliter is er een belangrijke kans op verwikkelingen en moet de patiënt snel en gericht behandeld worden. Er bestaat niet zoiets als "een beetje suikerziekte hebben"', weet Van Gaal.
Type 2 diabetici riskeren dezelfde complicaties als mensen met type 1-diabetes. Maar doordat de ziekte zich niet acuut uit, duurt het vaak jaren voor de diagnose gesteld wordt. Vaak gebeurt dat pas als er al ernstige verwikkelingen zijn en de patiënt bijvoorbeeld een hartinfarct krijgt. Vandaar het belang van vroege en actieve opsporing.

Bron: maguza.be