Sportmedisch centrum S.P.O.R.T.S.

Voor wie?

S.P.O.R.T.S. staat voor Screening, Preventie, Onderzoek en Onderwijs, Revalidatie, Training en Sportgeneeskunde. Het centrum richt zich tot topsporters en sportliefhebbers, en biedt zowel onderzoek als behandeling aan.

Topsporters

'Topsporters kunnen bij ons terecht voor hun jaarlijkse keuring en de vroegtijdige opsporing en behandeling van letsels. Er wordt nauw samengewerkt met de sportartsen en trainers van topsportclubs', zegt prof. dr. Jan Gielen, UZA-radioloog en medisch coŲrdinator van S.P.O.R.T.S.
Het centrum beschikt onder meer over een isokinetisch krachtanalysetoestel, waarmee de kracht van verschillende spiergroepen heel gedoseerd gemeten kan worden. 'Die wordt vooral gebruikt om bij topsporters het verschil in sterkte tussen diverse spieren te meten. Een eventuele wanverhouding verhoogt namelijk de kans op blessures en vraagt om specifieke training', zegt Roeykens.

Beginnende sporters

Ook recreatieve sporters zijn welkom, bijvoorbeeld mensen die voor het eerst deelnemen aan de Dodentocht in Bornem of de Antwerp 10 Miles. Voor mensen die opeens intensief gaan sporten, zijn medische begeleiding en advies geen overbodige luxe. Concreet wordt de sporter eerst onderzocht door een sportarts, die het hart- en vaatstelsel evalueert en eventuele ziekten uitsluit. Ook de spieren en gewrichten worden gecontroleerd. Met een rust- en inspannings-EKG (elektrocardiogram) tijdens een fietsproef en een longfunctietest wordt daarop nagegaan of hart en longen in orde zijn.

Meer gevorderde sporters

Bij de meer gevorderde sporter zijn de onderzoeken deels gelijklopend met die van de beginnende sporter, maar wordt daarnaast ook bekeken hoe hij zijn prestaties kan optimaliseren. 'Zo meten we tijdens de fiets- of loopproef de maximale hoeveelheid zuurstof die hij tijdens een maximale inspanning kan gebruiken. Als het ware de motorinhoud, die bepaalt tot welke prestaties iemand kan geraken', verduidelijkt inspanningsfysioloog Johan Roeykens.
Tijdens de proef wordt ook de melkzuur- of lactaatcurve bepaald. 'Bij een volgehouden inspanning geven de spieren op een zeker moment veel lactaat vrij', legt Roeykens uit. 'Het punt waarop de lactaatproductie de hoogte in gaat, geeft aan waar je uithoudingsgrens ligt en is daarom een goede indicator voor je optimale trainingsintensiteit. Concreet: aan welke hartslag train je het best om je grens te verleggen?'

Sporters met gezondheidsproblemen

Een andere groep die bij S.P.O.R.T.S. terecht kan, zijn sporters met specifieke gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld astma of diabetes. Zij worden indien nodig doorverwezen naar een specialist met ervaring in dat domein.
'Het voordeel van S.P.O.R.T.S. is dat we de aandoening door een sportmedische bril bekijken. We zoeken altijd naar een oplossing waardoor de patiŽnt zijn sport kan blijven beoefenen. Dit met respect voor iemands lichamelijke grenzen', stipt Gielen aan.

Sporters met letsel

Ook sporters die een letsel hebben opgelopen, kunnen rekenen op een snelle en accurate diagnose en behandeling. Daarvoor wordt samengewerkt met meerdere specialisten, onder wie orthopedisten, fysiotherapeuten, cardiologen, longartsen, gynaecologen, dermatologen, reumatologen en radiologen. Ook dan wordt altijd rekening gehouden met de sportieve ambities van de patiŽnt, voor zover de behandeling dat toelaat.

Team

Behalve Gielen en Roeykens omvat het kernteam van S.P.O.R.T.S. twee fysiotherapeuten-sportartsen en twee orthopedisten.
Gielen: 'Sinds kort worden er loopanalyses uitgevoerd door een orthopediste en een podoloog. Verder is er nauwe samenwerking met prof. dr. Viviane Conraads en dr. Catherine De Maeyer van de dienst cardiologie, UZA-diŽtiste Linda Bartholomeeussen en psycholoog Jeroen Meganck. Het secretariaat wordt dynamisch beheerd door Sonja Van Hoof.'

S.P.O.R.T.S. Cases

Tweewekelijks is er een multidisciplinaire vergadering - S.P.O.R.T.S. Cases -, waarbij casussen besproken worden en lezingen worden gegeven. Ook sportartsen en sportkinesitherapeuten van buiten het ziekenhuis zijn welkom (agenda op www.sports.uza.be).

Bron: maguza.be