Psychologische begeleiding: even stilstaan

Een zwangerschap met complicaties of een kindje dat veel te vroeg wordt geboren: het is een bittere pil om te slikken. Ook de ziekte van een kind is moeilijk te verwerken, voor ouders én kind. Psychologische begeleiding kan op dat moment een grote houvast bieden.

Als een zwangere vrouw met complicaties in het ziekenhuis wordt opgenomen, is dat vaak erg onverwacht. Weg onbezorgde zwangerschap, weg roze wolk. Tussen de onderzoeken door krijgt ze in die bewogen periode ook een bezoekje van psychologe Hannelore Maddens. ‘Soms blijft het bij één gesprek, soms vloeit er een langere begeleiding uit. Als zwangere vrouwen hier lang liggen, kan dat emotioneel zwaar zijn. Ze kampen met schuldgevoelens of kunnen de onzekerheid moeilijk aan.’

Ook op de dienst intensieve neonatale zorg begeleidt Hannelore de ouders van patiëntjes. Hannelore: ‘Ouders van een veel te vroeg geboren kind voelen zich vaak machteloos en hebben het gevoel dat ze weinig voor hun kind kunnen doen. Ik kan hen helpen om een band met hun kind te vormen. Bij anderen draait het vooral om de verwerking van gevoelens en ervaringen.’ Ook ouders die met hun kindje worden gevolgd in het slaapcentrum voor zuigelingen kunnen bij Hannelore terecht voor psychologische ondersteuning.

Spelenderwijs

Op de diensten pediatrie en pediatrische intensieve zorg werkt Hannelore samen met collega Sanne Kuylen. ‘Of er begeleiding nodig is, hangt van allerlei factoren af’, legt Sanne uit. ‘Hoe ingrijpend is de ziekte? Hoe gaat het kind of de ouder ermee om? Wat zijn de kwetsbaarheden of juist beschermende factoren in het gezin? Frequente ziekenhuisbezoeken of opnames hebben uiteraard een grote impact op het gezin. Soms ook wordt een medisch probleem versterkt of in stand gehouden door psychologische factoren.’ De psychologe begeleidt zowel de ouders als het kind. Bij jonge kindjes gebeurt dat vaak via speltechnieken. ‘Bij kinderen met kanker worden ook altijd de broers en zussen en indien mogelijk de klas van het kind erbij betrokken’, stipt Sanne aan. De psychologische begeleiding van kinderen met diabetes of nierproblemen gebeurt door Marian De Wulf.

Elke begeleiding is anders. Afhankelijk van de situatie kan de klemtoon bijvoorbeeld liggen op de verwerking van een trauma, omgaan met angst, de zoektocht naar een identiteit of rouw- en verliesverwerking. ‘We nodigen de patiënt en zijn familie uit om stil te staan bij wat de ziekte met hen als persoon doet. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het loont de moeite’, besluiten de psychologen. 

Info: Hannelore Maddens, T 03 821 58 02, Sanne Kuylen, T 03 821 38 10, Marian De Wulf, T 03 821 38 10
 

Bron: maguza.be