Palliatief luisteruur

Patiënten met een uitgezaaide en bijgevolg ongeneeslijke longkanker kunnen voortaan met hun vragen en noden terecht op de palliatieve raadpleging. Bedoeling is dat ze binnen de acht weken na de diagnose een verkennend gesprek hebben, ook al hebben ze op dat moment soms nog vele maanden of zelfs jaren tegoed.  

Traditioneel komt palliatieve zorg pas ter sprake als de behandelingsmogelijkheden zijn uitgeput. ‘Uit recent onderzoek blijkt echter dat patiënten die vroeg over palliatieve zorg worden geïnformeerd en vroeg de nodige opvang krijgen, het beter doen’, zegt longarts dr. Annelies Janssens. ‘Ze zijn minder angstig, weten beter wat ze willen, ervaren een betere levenskwaliteit en leven zelfs langer. Ook ondergaan ze minder vaak een nodeloze agressieve therapie.’

Tijdens het palliatieve spreekuur (of beter ‘luisteruur’) geeft de arts informatie over symptoombestrijding en palliatieve zorg. Ook vragen rond het levenseinde komen aan bod. Wat is palliatieve sedatie? Wat kun je verwachten van een palliatieve afdeling? Pijnarts dr. Liesbeth Teugels: ‘Afhankelijk van hun noden komen patiënten terug voor een vervolggesprek of verwijzen we hen door naar de gepaste hulpverlening. We kiezen bewust voor een aparte palliatieve raadpleging vanwege de andere invalshoek. Bij de orgaanoncoloog wordt alles op alles gezet voor de medische behandeling, terwijl bij ons comfort en welzijn centraal staan. Zo gaan kanker- en symptoombehandeling hand in hand.’

Bron: maguza.be