Ook zij maken voor kinderen met kanker het verschil

  • De logopediste begeleidt onder meer patiënten die door slikproblemen moeilijk kunnen eten of die problemen hebben met het slikken van medicatie. Ook volgt ze kinderen op die een spraak- of taalachterstand dreigen op te lopen.
  • De leerkrachten van de ziekenhuisschool geven de kinderen onderwijs in nauw overleg met de eigen school.
  • De maatschappelijk werker is er om gezinnen op te vangen en bij te staan bij hulpvragen rond werk, financiële tegemoetkomingen of psychosociale ondersteuning.
  • De pedagogisch medewerker maakt de ziekenhuistijd aangenamer via onder meer spelbegeleiding, animatie, een cultureel aanbod, evenementen ...
  • De sessies bij de muziektherapeute zijn voor sommige kinderen een leuke afleiding, voor anderen een manier om over hun ziekte te communiceren of hun emoties kwijt te kunnen.
  • De datacoördinator zorgt voor het bijhouden, verwerken en doorsturen van studiegegevens.

Bron: maguza.be