Onderzoek in het UZA

De dienst diabetologie, metabole ziekten en nutritiepathologie van het UZA is bijzonder actief op onderzoeksvlak. Omdat naast diabetes ook obesitas en vetstoornissen - bijvoorbeeld een teveel aan cholesterol - belangrijke aandachtspunten zijn, wordt vooral nagegaan welke factoren een invloed hebben op het ontstaan van diabetesverwikkelingen.


Specifieke interessegebieden

Voorbeelden van zaken die complicaties in de hand werken zijn gewicht, vet diep in de buikstreek en specifieke biologische stoffen in het bloed. Deze bekleden dan ook een centrale rol in de verschillende onderzoeksprojecten binnen de dienst.
'We bekijken ook in welke mate stollingsstoornissen mee een rol kunnen spelen bij het optreden van een hartinfarct of vaatziekten bij zwaarlijvige diabetespatiënten', vervolgt diensthoofd prof. dr. Luc Van Gaal. 'Verder loopt er een onderzoek rond continue glucose monitoring, een techniek waarmee het suikergehalte van de patiënt elke twee of drie minuten gemeten wordt.
Deze methode zou ook een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen op de dienst intensieve zorgen, aangezien daar veel patiënten kampen met schommelingen in de bloedsuikerspiegel en dat nefast kan zijn voor de prognose.'
Specifieke interesse is er ook voor de rol van gewichtsverlies bij het voorkomen van complicaties bij type 2-diabetespatiënten.

Geneesmiddelenonderzoek
Van Gaal: 'Onze dienst is ook sterk betrokken bij research naar nieuwe geneesmiddelen. We spreken dan zowel over medicatie voor type 2-diabetespatiënten in het algemeen als gewichtsreducerende middelen voor ernstige zwaarlijvige patiënten met deze ziekte. Daarnaast doen we onderzoek naar nieuwe types insuline voor type 1 en type 2 diabetici en inhalatie-insuline. Ons centrum is mee koploper in dergelijk geneesmiddelenonderzoek.'

Bron: maguza.be