Netvliesloslating


Functie van het netvlies

Het netvlies of de retina bevindt zich achterin het oog. Het bevat speciale cellen, fotoreceptoren, die lichtprikkels omzetten in elektrische signalen. Die worden via de oogzenuw naar de hersenen gestuurd en daar omgezet tot beelden.

Ontstaan netvliesloslating

'Soms ontstaat er een scheurtje in het netvlies,' zegt UZA-oogarts dr. Jan Van Looveren. 'De oorzaak daarvan is meestal inkrimping van het glasvocht, de gelei-achtige massa waarmee de ruimte tussen de lens en het netvlies gevuld is. Door het scheurtje kan er vocht onder het netvlies terechtkomen, waarna dit loskomt van de onderliggende weefsels. Zonder behandeling sterven de fotoreceptoren af, met een blijvende gezichtsafname tot gevolg.'
Het risico op netvliesloslating ligt hoger bij bijzienden, mensen die ooginfecties of operaties in het oog achter de rug hebben en mensen met bepaalde erfelijke aandoeningen.
'Alarmsignalen zijn het zien van lichtflitsen of bewegende zwarte vlekjes, ook wel floaters genoemd. Die kunnen wijzen op een scheurtje in het netvlies. Als we zo'n scheurtje tijdig behandelen met de laser, kunnen we een netvliesloslating voorkomen', vervolgt Van Looveren.

Behandeling netvliesloslating

Is er eenmaal sprake van netvliesloslating, dan is een operatie onvermijdelijk.
Van Looveren: 'Een ingreep is vooral dringend als de macula of gele vlek dreigt los te komen. De macula is het centrale gedeelte op ons netvlies, dat verantwoordelijk is voor het waarnemen van kleuren en details. Als we die kunnen sparen, zijn de kansen op gezichtsherstel veel groter.'
De mate waarin het zicht na de operatie terugkeert, is afhankelijk van patiŽnt tot patiŽnt. Is de macula op zijn plaats gebleven, dan is er tachtig procent kans dat het gezichtsvermogen zich herstelt tot vijf op tien. Dat is genoeg om met de wagen te kunnen rijden. Bij loslating van de gele vlek bedraagt die kans nog maar dertig procent.
'Het resultaat van de ingreep is veel minder spectaculair dan bijvoorbeeld na een cataractoperatie. Soms moet de patiŽnt ook wat geduld hebben. De eerste maanden kan het zicht nog flink verbeteren', aldus Van Looveren.

Bron: maguza.be