Medische omkadering bevalling


Bewaking baby

Elke vrouw wordt tijdens de arbeid van tijd tot tijd gemonitord om na te gaan hoe frequent de ween komen en of de baby in een goede conditie is. Maar tussen die controlemomenten door kan ze gaan en staan waar ze wil.
'Blijkt dat de baby permanente bewaking nodig heeft, dan schakelen we de STAN-monitor in', zegt prof. dr. Yves Jacquemyn, diensthoofd gynaecologie. 'Dat toestel kan heel precies gevallen van dreigend zuurstoftekort opsporen. De klassieke methode, cardiotocografie, geeft nogal eens vals alarm met onnodige kunstverlossingen en keizersnedes tot gevolg. Omgekeerd zijn er gevallen die met dat systeem onopgemerkt blijven.'
Het UZA was destijds het eerste ziekenhuis dat de STAN-monitor in gebruik nam en introduceerde de techniek bij tal van andere ziekenhuizen. Via een centraal computersysteem kunnen indien nodig verschillende baby's tegelijk gevolgd worden.

Zuurstoftekort

Jacquemyn beklemtoont nog dat zuurstoftekort als een gevolg van een problematisch verlopende bevalling in feite erg zeldzaam is.
'Als baby's met een hersenletsel geboren worden, is dat meestal een gevolg van een vroeggeboorte, een afwijking of een probleem dat zich vroeger in de zwangerschap heeft voorgedaan, zoals een infectie. Dat de bevalling zelf de oorzaak vormt, komt misschien maar bij n geboorte op de duizend voor.'

Kunstverlossing

De angst voor een mogelijk zuurstofgebrek ligt vaak aan de basis van een kunstverlossing met de zuignap of de verlostang. Meestal is die angst onterecht.
'Het aantal kunstverlossingen in Vlaanderen is gelukkig sterk gedaald, van zo'n twintig tot 25 procent naar ongeveer vijf procent. Hier voeren we enkel een kunstverlossing uit als de baby in problemen dreigt te raken of als hij echt niet wil komen. We gebruiken bij voorkeur de verlostang, omdat de baby daar minder last van heeft.'

Bron: maguza.be