Klein Bekken Kliniek: naar de psycholoog?

Mensen denken wel eens dat een doorverwijzing naar de psycholoog betekent dat je arts vindt dat het probleem ‘tussen je oren’ zit. Dat is echter niet waar psychologische begeleiding om draait, legt Jela Illegems uit. Zij is als psychologe aan de dienst algemeen inwendige ziekten verbonden en begeleidt sinds kort ook patiënten van de Klein Bekken Kliniek. Dat gebeurt binnen het Centrum voor Gedragstherapie bij Vermoeidheid en Functionele klachten (CGVF). ‘Uiteraard wordt alles ingezet op de behandeling van het lichamelijke probleem. Toch is bij sommige patiënten een verkennend gesprek met de psycholoog of verdere begeleiding zinvol. Zo zijn er mensen bij wie psychologische factoren de aandoening mee in stand houden of deels veroorzaken.’ Vooral chronische stress kan een negatieve rol spelen, met name bij constipatie.
Illegems: ‘Verder zijn er ook patiënten die het erg moeilijk hebben met een blijvend probleem van bijvoorbeeld incontinentie. Ook dan is therapie zinvol. De kwaal kun je niet verhelpen, maar mensen kunnen wel leren om er anders mee om te gaan. Het hoeft hun leven niet te beheersen.’

Bron: maguza.be