Hersenen herprogrammeren?


In de zoektocht naar een behandeling van dementie denken sommige wetenschappers voorzichtig in de richting van neuromodulatie. Met die techniek worden bepaalde kernen in de hersenen gestimuleerd of onderdrukt, al dan niet door elektrodes in de hersenen in te planten. Neuromodulatie wordt nu al succesvol toegepast in de behandeling van onder meer de ziekte van Parkinson.
‘Naar het effect van neuromodulatie op dementie is nog maar weinig onderzoek gebeurd’, zegt prof. dr. Dirk De Ridder, hoofd van het neuromodulatiecentrum BRAI?N. ‘Binnen BRAI?N hopen we op termijn met zo’n onderzoek te starten. Uit de weinige studies die nu al zijn gedaan, is onder meer gebleken dat het in theorie mogelijk is om iemands visuele herkenningsvermogen te verhogen en om het geheugen van gezonde personen te stimuleren. Neuromodulatie kan de aftakeling van de hersenencellen niet tegengaan, maar in de toekomst kan het misschien wel het gebruik van de resterende hersencapaciteit optimaliseren en dus de ziekte vertragen.’

Info: BRAI?N, 03 821 45 38, www.brai2n.net

Bron: maguza.be