Epilepsie in cijfers

Wie?

  • 5% van de mensen krijgt ooit in zijn leven een epilepsieaanval
  • 40% van de epilepsiepatiënten is jonger dan 16 jaar
  • 20% van de epilepsiepatiënten is ouder dan 65 jaar

Oorzaken?

  • 40 tot 60% van de patiënten heeft epilepsie met een genetische oorzaak
  • 15% ontwikkelt de ziekte als gevolg van een hersenbloeding of CVA (cerebrovasculair accident, beter gekend als beroerte)
  • 6% ontwikkelt de ziekte als gevolg van een tumor
  • 30% en meer heeft de ziekte zonder dat er een oorzaak bekend is

Neveneffecten?

  • 20% heeft last van tonisch-clonische aanvallen, de meest ernstige vorm, die gepaard gaat met bewustzijnsverlies (zie artikel 'De ene aanval is de andere niet')
  • 25% van de epilepsiepatiënten lijdt aan migraine
  • 50% van de patiënten bij wie de ziekte moeilijk te controleren is, heeft ook ernstige psychische problemen

Info:
• Dienst neurologie UZA, T 03 821 34 23
• Vlaamse Liga tegen Epilepsie vzw, T 02 345 99 07, www.epilepsieliga.be

 

Bron: maguza.be