Educatie

Inzicht in de eigen ziekte is de hoeksteen van een geslaagde diabetesbehandeling. Wat en hoeveel mag ik eten? Spuit ik mijn insuline wel goed in? Hoe vang ik een hypo op? Hoe beter de patiënt zijn aandoening begrijpt, hoe beter hij ze onder controle kan houden en hoe kleiner het risico op latere complicaties.

Belang van zelfcontrole
'De tijd dat arts x patiënt y behandelde is voorbij', zegt prof. dr. Luc Van Gaal, diensthoofd diabetologie. 'Vandaag behandelt een volledig team samen met de patiënt zijn diabetes. Zelfcontrole is daarbij essentieel. Door regelmatig zijn glucose te meten weet de patiënt op de duur wanneer hij pieken in zijn suikerspiegel mag verwachten, bijvoorbeeld na een royale maaltijd, bij ziekte of bij koorts. Daardoor kan hij zelf tijdig ingrijpen door zijn insulinedosis aan te passen of bij twijfel zijn arts te bellen.'

Aandacht voor educatie
Om de patiënt te helpen bij het opbouwen van die kennis, wordt tijdens de consultaties ruime aandacht besteed aan educatie. Soms komt de patiënt hiervoor een keer extra op raadpleging. Daarnaast beschikt de dienst diabetologie over een team van diabeteseducatoren, een tiental verpleegkundigen en diëtisten die een speciale opleiding kregen. Bij de jaarlijkse uitgebreide controle komt de patiënt telkens bij een van hen terecht om zijn inzicht bij te spijkeren en eventueel vragen te stellen. Daarnaast organiseert de dienst regelmatig de driedelige lessenreeks Lime2, bedoeld voor patiënten met diabetes type 2. Tijdens de sessies leren ze meer over hun ziekte, met specifieke aandacht voor gezonde voeding en beweging.

Bron: maguza.be