De ene aanval is de andere niet

Grof gesteld zijn er twee grote groepen epilepsieaanvallen, gegeneraliseerde en partiële aanvallen:

  • Gegeneraliseerde aanvallen, waarbij beide hersenhelften worden getroffen.
    • Tonisch-clonische aanval. De patiënt verliest het bewustzijn en valt op de grond. Hij verstijft, klemt de kiezen op elkaar en wordt blauw in het gezicht, gevolgd door stuiptrekkingen. Vaak is er urineverlies en bijt de patiënt op zijn tong.
    • Absence. De patiënt is als het ware even weg van de wereld, vaak maar enkele seconden.
  • Partiële aanvallen, waarbij maar een deel van de hersenen wordt getroffen.
    • Eenvoudige partiële aanval. De patiënt blijft bewust, maar krijgt bijvoorbeeld trekkingen in een arm of been of abnormale gewaarwordingen. Hij ruikt, hoort of ziet dingen die er niet zijn.
    • Complexe partiële aanval. De patiënt is minder bewust en vertoont soms automatismen als kauwen, slikken, ergens aan prutsen...

Daarnaast bestaan er ook partieel secundair gegeneraliseerde aanvallen, die in één hersenhelft beginnen, maar nadien uitbreiden.

Info:
• Dienst neurologie UZA, T 03 821 34 23
• Vlaamse Liga tegen Epilepsie vzw, T 02 345 99 07, www.epilepsieliga.be

 

 

Bron: maguza.be