Clinical Research Center Antwerp

In 2010 werd onder impuls van de Vlaamse overheid het Clinical Research
Center Antwerp (CRC-Antwerp) opgericht. Het gaat om een expertisecentrum
dat mee de motor vormt achter het klinisch onderzoek in het UZA en de Universiteit Antwerpen. ‘Met de oprichting van dit centrum zetten we resoluut in op wetenschap en innovatie. Het zal zowel intern als extern een aanspreekpunt zijn voor artsen en andere geïnteresseerden die vragen hebben rond klinisch onderzoek’, zegt Elke Smits, wetenschappelijk projectcoördinator en lid van het CRC-Antwerp. Voorzitter van het CRC-Antwerp is prof. dr. Philippe Jorens, diensthoofd intensieve zorg in het UZA. In Gent, Leuven en Brussel werden gelijkaardige centra opgericht.

Bron: maguza.be