Alzheimer vroeg opsporen

Met een PET-scan, een techniek die specifieke lichaamsprocessen in beeld brengt, is het mogelijk de ziekte van Alzheimer in het prille beginstadium op te sporen. ‘Alzheimerpatiënten ontwikkelen al heel vroeg amyloïdplaques in de hersenen’, zegt dr. Sarah Ceyssens van de dienst nucleaire geneeskunde. ‘Door bij mensen een radioactief gemarkeerde stof in te spuiten die zich bindt aan het eiwit amyloïd, krijgen we een beeld van de verspreiding ervan in de hersenen. Bij alzheimerpatiënten komt amyloïd meer en in specifieke hersenregio’s voor.’ De techniek wordt nu vooral gebruikt in het kader van de diagnosestelling, voorlopig uitsluitend in studieverband.
In de nabije toekomst wordt het mogelijk de ziekte op te sporen nog voor er klachten zijn. ‘Dat is vooral belangrijk in het kader van onderzoek naar nieuwe medicatie’, zegt prof. dr. Sigrid Stroobants, diensthoofd nucleaire geneeskunde. ‘Momenteel worden er geneesmiddelen ontwikkeld die bedoeld zijn om de plaques op te lossen. Als die er zijn, wordt het zinvol om de ziekte heel vroeg te detecteren.’

Info: dienst nucleaire geneeskunde UZA, T 03 821 35 68

Bron: maguza.be