Ademtest voor Curieuzeneuzen

Hebben mensen die in een straat met veel luchtvervuiling wonen, een verhoogde kans op luchtwegproblemen zoals astma of een chronische longziekte? De dienst longziekten wil dat nagaan met een nieuwe techniek waarbij uitgeademde lucht wordt onderzocht op specifieke merkers. Die stoffen weerspiegelen de toestand van de longen en luchtwegen.
 
'We gaan daarvoor samenwerken met het team rond CurieuzeNeuzen en Airbezen, dat met medewerking van 20.000 Vlamingen de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart bracht', zegt prof. dr. Jan Van Meerbeeck. 'Bij mensen die in een straat met een hoge concentratie aan vervuilende stoffen wonen, willen we op basis van zo'n ademstaal controleren of er inderdaad sprake is van schade aan de longen of luchtwegen. In een volgende fase willen we dan onderzoeken in hoeverre die resultaten samenhangen met de directe woonomgeving dan wel met andere factoren. Zo speelt ook de weg die mensen naar hun werk of school afleggen, allicht een grote rol.'

www.curieuzeneuzen.be

Bron: maguza.be