Aanstormend talent getest

S.P.O.R.T.S. verzorgt al jaren de selectie en evaluatie van kandidaat-leerlingen voor de Vlaamse topsportscholen voor basketbal en volleybal, in samenwerking met de respectievelijke bonden. ‘We proberen de meest beloftevolle spelers eruit te halen’, zegt prof. dr. Jan Gielen, medisch coördinator S.P.O.R.T.S.. ‘Dat gebeurt onder meer op basis van hun sprongkracht, maar we proberen bijvoorbeeld ook hun verwachte eindlengte te voorspellen. Ook onderzoeken we de botmaturiteit. Dat is belangrijk omdat bepaalde peesletsels zich altijd in dezelfde groeifase voordoen. In die periodes moet de sporter het rustiger aandoen.’
S.P.O.R.T.S. doet ook studies binnen dit domein. Studenten geneeskunde doen onder leiding van prof. Gielen onderzoek naar betere technieken om de eindlengte te voorspellen enerzijds, en het verband tussen de leeftijd van het skelet en belastbaarheid anderzijds. Rudi Frankinouille is bezig met research rond de preventie van loop- en spronggebonden blessures. Johan Roeykens doet een studie naar de invloed van vermoeidheid op het looppatroon.

Meer info: S.P.O.R.T.S., T 03 821 42 02


Bron: maguza.be