Artikels over "patiëntenbegeleiding"

'Uit liefde voor het leven verlegde hij steeds zijn grenzen'

Juli 2019

De vader van Melanie vocht jarenlang tegen kanker. Het werd een ongelijke strijd, meneer Moens koos in de warme zomer van 2018 voor euthanasie. Het was uiteindelijk een hele mooie laatste week thuis in zijn eigen omgeving met veel familie om zich heen.

Sociaal werker in het ziekenhuis

Januari 2019

'Een vragenlijst overlopen duurt niet lang, echt luisteren wel. In onze job kun je papierwerk en emoties niet van elkaar loskoppelen', zegt sociaal werker Mariska Waldukat.

Wat is een kamersupplement?

Januari 2019

Als je in het ziekenhuis wordt opgenomen, kies je zelf in welke kamer je wil verblijven: een eenpersoonskamer of een kamer voor twee of meer personen. Voor een eenpersoonskamer betaal je naast kosten voor verzorging, verblijf en maaltijden een extra bedrag: het kamersupplement.

Wilsverklaring

oktober 2018

Een wilsverklaring is een standaarddocument waarin je als patiënt aangeeft wat je wensen zijn op het einde van je leven, zoals welke behandelingen je dan nog wil of wie mag beslissen als je daar zelf niet meer toe in staat bent.

Communicatie in het ziekenhuis

oktober 2018

Goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt is erg belangrijk, maar zelden eenvoudig. Elk gesprek is maatwerk. We vroegen een chirurg, een specialist prenatale diagnostiek en een intercultureel bemiddelaar naar hun visie.

Invaliditeit of handicap?

Juli 2018

Invaliditeit en handicap worden vaak door elkaar gebruikt, maar strikt genomen zijn het twee verschillende dingen.

Uw gegevens in veilige handen

Juli 2018

Een ziekenhuis houdt heel wat persoonlijke en medische gegevens van patiënten bij. Hoe zorgt het UZA ervoor dat die gevoelige informatie in veilige handen blijft?

Vloeiende overgang tussen afspraken

April 2018

Heb je binnenkort meerdere afspraken op de afdeling kindergeneeskunde, neus-keel-oorziekten of orthopedie? Dan verloopt je traject wellicht iets vlotter dan vroeger. Via een nieuw informaticasysteem zien zorgverleners op elk moment waar je bent en hoe lang je al wacht.

Remgeld?

April 2018

Remgeld is wat je uit eigen zak betaalt als je naar de dokter gaat - het deel dat overblijft na terugbetaling van het ziekenfonds. De officiële term is het ‘persoonlijk aandeel’.

Zorgsector zoekt personeel: 'Verpleegkundigen komen graag naar het UZA'

April 2018

Berichten over een dreigend tekort aan verpleegkundigen of gespecialiseerde artsen halen geregeld de pers. Wat doet het UZA om zijn vacatures in te vullen? We vroegen het aan HR-directeur Hildegard Hermans en directeur patiëntenzorg Paul Van Aken.

UZA behaalt Magnet-erkenning voor uitstekende zorg

Januari 2018

Als eerste ziekenhuis in Europa heeft het UZA de internationale Magnet®-erkenning gekregen, wereldwijd de hoogste erkenning voor verpleegkundige zorg. Om die te behalen, moet een ziekenhuis aantonen dat het voortdurend inzet op verbetering, zowel qua patiëntentevredenheid als voor een hele reeks parameters.

Magnet: een lange ontdekkingsreis

Januari 2018

De erkenning als Magnet ® Hospital – Magneetziekenhuis – is een Amerikaanse onderscheiding die gegeven wordt aan ziekenhuizen die voldoen aan een set van criteria die de sterkte en kwaliteit van de verpleegkundige zorg meten.

'We gebruiken dat kinderboek nog steeds'

oktober 2017

Zeven jaar geleden begeleidde verpleegkundige Maria Diederen een jonge moeder die stierf aan borstkanker. Vlak voor haar dood schreef de patiënte nog een boekje voor haar kinderen. Maria vertelt over de intense periode.

Beroepsgeheim?

oktober 2017

Omdat zorgverleners vaak werken met intieme of delicate informatie, zijn ze gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen informatie over patiënten enkel delen in een medische context, verder niet.

Beroertecoach ondersteunt patiënten via internet

oktober 2017

Begeleiding na een beroerte kan sinds kort ook via de computer. Patiënten sturen zelf hun gegevens door en krijgen hun coach te zien op het computerscherm.

Steun en toeverlaat voor longkankerpatiënten

oktober 2017

Longkankerpatiënten kunnen altijd terecht bij Sisca Kohl. Als verpleegkundig trajectbegeleider geeft ze ondersteuning aan patiënten en hun familieleden en probeert ze hun vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

'Mantelzorger ben je 24 uur op 24'

oktober 2017

Ze zijn dag en nacht in de weer, en doen het allemaal uit liefde. Erna en Naima vertellen hoe het voelt om mantelzorger te zijn. ‘De mooie momenten doen je alle ellende vergeten.’

U zegt: de Orde der Artsen?

Juli 2017

De Orde der Artsen is een tuchtorgaan voor artsen. Elke arts is wettelijk verplicht zich bij de Orde aan te sluiten. Tot in 2015 heette ze de Orde der Geneesheren, maar doordat er natuurlijk ook veel vrouwelijke artsen zijn, werd de naam aangepast.

Camera's in het ziekenhuis: wat mag en wat niet

Juli 2017

Van de bewakingscamera tot monitoring op intensieve zorg: de kans dat u als patiënt of bezoeker in het UZA op de gevoelige plaat wordt vastgelegd, is groot. Wat mag en wat mag niet?

Een supplement?

Januari 2017

Een supplement is een extra bedrag dat aangerekend wordt bovenop de gewone kosten tijdens een ziekenhuisverblijf. Er bestaat een kamersupplement en een ereloonsupplement.

Zorgkwaliteit: wat vindt de patiënt?

Januari 2017

Om te weten of een behandeling echt geslaagd is, moet je gaan praten met de patiënten. Het UZA gaat die feedback voortaan systematisch in kaart brengen volgens een internationaal vastgelegde methode.

Controlearts?

Oktober 2016

Een controlearts is een arts die in opdracht van een werkgever controleert of een werknemer die zich ziek meldt, ook echt arbeidsongeschikt is.

Van traditionele naar gezamenlijke zorg: 'Arts en patiënt hebben allebei expertise'

Oktober 2016

De relatie tussen arts en patiënt is de laatste decennia ingrijpend veranderd. De tijd van meneer doktoor en de onmondige patiënt is definitief voorbij. Prof. dr. Filip Van Den Eede, medisch coördinator van de dienst psychiatrie, schetst het nieuwe model van ‘gezamenlijke zorg’.

Van patiënt naar werknemer

Juli 2016

Als patiënt was Eric Gorris zo onder de indruk van het UZA, dat hij besloot om er te solliciteren. En met succes. Intussen werkt Eric hier al meer dan een jaar als IT’er.

Spelen met licht: nierpatiëntjes achter de camera

Juli 2016

Elk jaar zet fotograaf Nicolas Sonnet zich belangeloos in voor kinderen in bijzondere situaties. Dit jaar bracht hij kinderen met een nierziekte op een ludieke manier de basis van de fotografie bij.

Agent van het beddenhuis

Juli 2016

573 bedden heeft het UZA. Samen met zijn team zorgt Ken Verheyden, afdelingshoofd onthaal en opnamedienst, ervoor dat die optimaal bezet worden. En dat betekent soms knopen doorhakken.

Hulp na een overlijden

Juli 2016

Na een overlijden krijgen de achtergebleven familieleden heel wat emoties te verwerken én een hoop praktische zaken te regelen. Het UZA probeert hen daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen.

Delirium op intensieve zorg

Juli 2016

Meer dan de helft van de patiënten op intensieve zorg maakt vroeg of laat een delirium door. De patiënt komt in een toestand van verwardheid en verminderd bewustzijn. Met een gerichte aanpak slagen we erin om veel leed te voorkomen.

UZA steunt omgeving zwaar zieke patiënten

April 2016

Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte zoals kanker of mucoviscidose, dan lijdt de hele omgeving mee. Daarom bieden de psychologen en de dienst patiëntenbegeleiding van het UZA niet alleen steun aan de patiënten zelf, maar ook aan hun naaste familieleden en vrienden.

Medicijnen: wie leest de bijsluiter?

Januari 2016

Elk medicijn kan bijwerkingen hebben, maar moet u daarvan wakker liggen? En hoe voorkomt het UZA dat een patiënt een ongelukkige combinatie van medicijnen krijgt voorgeschreven? We vragen het aan apotheker John Leys.

Vrije en geïnformeerde toestemming?

Januari 2016

Een van uw rechten als patiënt is dat u in alle vrijheid moet kunnen beslissen of u toestemt in een behandeling of tussenkomst, en dat u daarvoor ook de nodige informatie krijgt.

Vrijwilligers in het UZA: 'Je voelt je heel erg gewaardeerd'

Oktober 2015

'Vrijwilliger worden in het UZA is een van de beste beslissingen die ik de laatste jaren heb genomen', vindt Nine. Net als Leo begeleidt ze minder mobiele patiënten van hun kamer naar de therapieruimte en terug. En dat schenkt veel voldoening.  

DNR?

Oktober 2015

DNR staat voor Do Not Resuscitate (‘Niet reanimeren’). Bij patiënten die zwaar ziek zijn en van wie de situatie uitzichtloos is, kan de behandelende arts beslissen dat de patiënt niet meer gereanimeerd zal worden bij een hartstilstand.

Kom bijtanken in Zorghotel Drie Eiken

Oktober 2015

Toen Anita (69) na een longontsteking het ziekenhuis mocht verlaten, bleek thuis revalideren niet haalbaar. Zorghotel Drie Eiken bood een prima alternatief. 'Ik kwam er mentaal en fysiek tot rust.'

100 keer MagUZA!

April 2015

100 keer al verscheen MagUZA. Tijd om eens terug te blikken in de tijd.

Zorgen voor beterschap

April 2015

‘Hoe zou ik zelf verzorgd willen worden in een ziekenhuis? Dat hou ik altijd voor ogen in mijn werk’, zegt directeur Patiëntenzorg Paul Van Aken bij het begin van een drukke werkdag.

1 op 2 ouderen riskeert ondervoeding

April 2015

52 % van de ouderen die in een ziekenhuis worden opgenomen, is ondervoed of op het randje van ondervoeding. 'Terwijl je na een operatie net extra energie nodig hebt om weer te kunnen herstellen.'

Op adem komen in Drie Eiken

April 2015

Geopereerd, maar nog niet helemaal aangesterkt? Dan kunt u een tussenstop inlassen in Drie Eiken, naast het UZA, dat een verblijf met alle comfort koppelt aan professionele zorg.

Medicatie: thuis en in het ziekenhuis

Januari 2015

Bij een opname in het ziekenhuis of bij het naar huis gaan, is extra aandacht voor medicatie op zijn plaats. Bij dergelijke overgangen is de kans op medicatiefouten immers groter. Enkele tips!

Patiënteneducatie: alles goed begrepen?

Januari 2015

Het succes van een behandeling staat of valt vaak met patiënteneducatie. Een kwestie van goede uitleg, een gezonde dosis mensenkennis en duidelijke communicatie tussen de zorgverleners onderling.

Een vertrouwenspersoon

Oktober 2014

Als patiënt kunt u een vertrouwenspersoon aanduiden om u bij te staan in uw contacten met de medische wereld.

UZA meet patiëntentevredenheid: 'Naar een excellente service'

Oktober 2014

Het UZA streeft naar de hoogst bereikbare kwaliteit op het vlak van zorg. Het ziekenhuis verbetert dan ook constant zijn dienstverlening. Dat kan onder meer door te peilen naar de tevredenheid van de patiënten.

Zou u ons aanbevelen?

Oktober 2014

Als er één sector is waarin de voorbije decennia een sterke kwaliteitsverbetering gerealiseerd is zonder kostenverhoging, is het de autosector. De veiligheid, het bestuurderscomfort en de betrouwbaarheid van auto’s is spectaculair verbeterd. Ik moest onlangs zelfs een “onafhankelijke” tevredenheidsenquête beantwoorden bij een onderhoudsbeurt.

Een behandeling weigeren?

Juli 2014

Kan ik nee zeggen tegen een behandeling?

Autopsie: het laatste consult

Juli 2014

Een klinische autopsie na een overlijden kan heel wat vragen beantwoorden, zowel van nabestaanden als van artsen. In welke gevallen gebeurt er een autopsie? En kun je dat zelf vragen, of juist weigeren?

Wie blogt, die blijft: online getuigen over je ziekte

Juli 2014

Steeds meer patiënten houden een blog bij rond hun ziekte: om familie en vrienden op de hoogte te houden, als informatiebron voor lotgenoten of als onderdeel van hun verwerking. Bloggers Eefje en Stijn vertellen.

Euthanasie bij minderjarigen: 'Het levenseinde wordt beter bespreekbaar'

Juli 2014

Sinds de euthanasiewet begin dit jaar wijzigde, kunnen ook oordeelsbekwame minderjarigen die ongeneeslijk ziek zijn, vragen om euthanasie. Nu al is duidelijk dat het maar om een heel klein aantal jongeren zal gaan. ‘De wet kan echter wel het levenseinde bij kinderen meer bespreekbaar maken’, zegt kinderoncoloog prof. dr. Koen Norga.

Medisch dossier opvragen?

April 2014

Als patiënt hebt u het recht een kopie op te vragen van het dossier dat het ziekenhuis of een andere zorgverlener over u bijhoudt.

Slecht nieuws ... hoe breng je dat?

April 2014

Sommige diagnoses komen keihard aan bij de patiënt en zijn omgeving. Toch kan een arts niet om de waarheid heen. Hoe vertel je een patiënt dat hij niet meer te genezen is? Drie artsen over het soort gesprekken dat nooit went.

De plichten van een patiënt

Januari 2014

Om u de beste behandeling en verzorging te kunnen geven, hebben onze medewerkers ook uw hulp en medewerking nodig. Wat verwacht het UZA van u als patiënt?

U zegt: wettelijke vertegenwoordiger

Januari 2014

Wat is een wettelijke vertegenwoordiger? Wat doet hij? Hoe kunt u zelf een vertegenwoordiger aanstellen? 

Bekomen in ZorgHotel Drie Eiken

Januari 2014

Naast het UZA wordt tegen begin 2015 een ZorgHotel gebouwd, dat Drie Eiken zal heten. Een ideale tussenstap voor wie na een ziekenhuisopname geen dringende medische zorg meer nodig heeft, maar zich toch nog niet sterk genoeg voelt om naar huis te gaan. 

Omgaan met de angst

Januari 2014

Als mensen mogelijk tegen een levensbedreigende ziekte aankijken, zijn ook psychosociale begeleiding en menselijke opvang cruciaal. De psychologe en verpleegkundige vertellen.

Palliatief luisteruur

Oktober 2013

Patiënten met een uitgezaaide en bijgevolg ongeneeslijke longkanker kunnen voortaan met hun vragen en noden terecht op de palliatieve raadpleging. Bedoeling is dat ze binnen de acht weken na de diagnose een verkennend gesprek hebben, ook al hebben ze op dat moment soms nog vele maanden of zelfs jaren tegoed.  

Muziektherapie voor kinderen met kanker

Oktober 2013

Vanaf oktober start het UZA met muziektherapie voor kinderen op de kankerafdeling. Door muziek te maken of liedjes te schrijven, kunnen patiënten over hun gevoelens communiceren. 

Het gevecht tegen de medicatiefout

Oktober 2013

Missen is menselijk, maar medicatiefouten kunnen zware gevolgen hebben voor de patiënt. Het UZA brengt alle incidenten in kaart met een nieuw registratiesysteem. Zo kunnen de afdelingen actie ondernemen om die fouten in de toekomst te vermijden.

Verpleegkunde: samen voor de beste zorg

Oktober 2013

Ook in de verpleegkunde zijn strikt hiërarchische structuren op hun retour. ‘Zorgkundigen, verpleegkundigen met een basisopleiding, gespecialiseerde verpleegkundigen, masterverpleegkundigen: we hebben ze allemaal nodig,’ zegt prof. Peter Van Bogaert, verpleegkundig afdelingshoofd in het UZA.  

Agressie in het ziekenhuis: respect!

Juli 2013

Een pijnlijke vaststelling, maar we kunnen er niet omheen: de agressie van patiënten en bezoekers tegenover ziekenhuismedewerkers neemt toe. Een campagne in het UZA en in andere ziekenhuizen in de regio roept iedereen op tot meer respect.

Maaltijden in het UZA: wat mag het zijn voor u?

Juli 2013

Goede zorg mag dan primeren, ook in het ziekenhuis krijgt u niet graag iets op uw bord dat u niet lust. Met het nieuwe systeem om maaltijden te bestellen wordt die kans klein: voortaan kan elke opgenomen patiënt uit een aantal mogelijkheden kiezen. 

Onvergetelijk: wonde na 50 jaar genezen

Juli 2013

Als wondzorgverpleegkundige ontmoet Sonja Vlayen heel veel mensen. Maar die ene patiënt, die al vijftig jaar met beenwonden door het leven ging, zal ze toch nooit vergeten. 

Privacy in het ziekenhuis

Juli 2013

Stel, u bent betrokken bij een ongeval of een gebeurtenis die grote persaandacht krijgt. Hoe gaat het UZA dan om met uw privacy? En hoe beschermen we de privacy van onze patiënten in het algemeen?

Parkinsonpatiënten geholpen met mindfulness

Juli 2013

‘Vroeger bleef het maar malen in mijn hoofd, maar dankzij mindfulness ben ik rustiger geworden. Dat komt ook mijn klachten als parkinsonpatiënt ten goede’, zegt Willy (59). Hij nam deel aan een studie van neurologe dr. Barbara Pickut, naar het effect van mindfulness op parkinsonpatiënten.

De waarheid en niets dan de waarheid?

April 2013

Moet uw arts u altijd de waarheid vertellen, of mag hij of zij zaken verbloemen of achterhouden? Een vraag die niet zomaar met ja of nee te beantwoorden is, vindt prof. dr. Patrick Cras, diensthoofd neurologie. ‘Je moet afwegen aan welke informatie je patiënt op dat moment nood heeft.’

Internationaal kwaliteitslabel: de puntjes op de i

Januari 2013

In 2014 wil het UZA slagen voor een bijzonder examen: de JCI-accreditatie, een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. ‘Natuurlijk kunnen patiënten nu ook al gerust zijn dat het UZA goed en veilig werkt,’ zegt kwaliteitscoördinator Kristien Van Brussel, ‘maar met JCI zetten we de puntjes op de i.’ 

Mortuarium: het laatste verzoek

Januari 2013

Een laatste groet brengen aan een overledene is een moeilijk, maar vaak ook mooi moment. ‘Mensen vinden dat wij een rare job hebben, maar ik ben blij dat ik dit voor de nabestaanden kan doen’, zegt mortuariumbediende Ronny Settouti.

Patiëntveiligheid: UZA meldt en leert

Oktober 2012

Hoe goed zorgverleners ook hun best doen, er kan altijd iets misgaan, ook in een ziekenhuis. Het UZA doet al jaren inspanningen voor de patiëntveiligheid, sinds vorig jaar onder de noemer UZA meldt en leert. 

Elektronisch patiëntendossier: het papieren tijdperk is voorbij

Oktober 2012

Sinds enkele jaren zijn de papieren medische dossiers in het UZA vervangen door een elektronische versie. Praktisch is het elektronisch medisch patiëntendossier een hele vooruitgang, maar wat betekent dat zoal concreet? Wie mag allemaal uw dossier inkijken? En krijgt u er zelf inzage in? 

De gemiddelde patiënt

Oktober 2012

Deze zomer kregen alle ziekenhuizen de berekening van hun forfait voor geneesmiddelen in de bus, voor de periode van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013. Het RIZIV vergoedt met dat forfait driekwart van de frequent gebruikte geneesmiddelen bij gehospitaliseerde patiënten. 

Revalidatie: de lange weg terug

Juli 2012

Na het ziekenhuis volgt voor verkeersslachtoffers meestal een lange revalidatie, vaak letterlijk met vallen en opstaan. Revalidatieziekenhuis Revarte opende een apart centrum voor jonge verkeersslachtoffers. ‘Ik wil zo snel mogelijk weer aan het werk’, zegt revalidant Kenny (19). 

Van het eerste uur

Juli 2012

Het leven van verkeersslachtoffers en hun familie wordt vaak letterlijk in één klap overhoop gehaald. Opvang en begeleiding, van die onwezenlijke eerste uren tot de moeilijke maanden daarna, zijn dan cruciaal. ‘Je moet aanvoelen wat mensen nodig hebben’, zegt maatschappelijk werker Lieve Verbist.

UZA lanceert nieuwe website

Juli 2012

De nieuwe website die het UZA in juni lanceerde, blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid. Hij kreeg een hedendaagse look, de structuur werd herbekeken en hij bevat een schat aan informatie voor patiënten en hun familie.

'Onze inzet redt mensenlevens'

Juli 2012

Hij heeft al op verschillende afdelingen gewerkt, maar de voorkeur van Patric Dierckx, hoofdverpleegkundige, gaat uit naar intensieve zorg. 'Misschien vindt iedere medewerker dat van zijn afdeling, maar hier heb ik echt het gevoel dat ik een verschil kan maken.' 

Samen sterk: patiënten nemen het initiatief

Juli 2012

Ziek zijn is nooit positief, maar soms groeit er uit die moeilijke periode een mooi initiatief. Zoals wanneer ex-kankerpatiënten pruiken gaan inzamelen voor lotgenoten of een moeder van een diabetespatiënt meehelpt om vakantiekampen te organiseren voor jonge diabetici. Vier hartverwarmende verhalen. 

Meer comfort in nieuw operatiekwartier

Juli 2012

Patiënten die in het UZA via daghospitalisatie worden geopereerd, kunnen voortaan meteen naar het operatiekwartier en verblijven in afwachting van de ingreep in een individuele ruimte. Sneller naar huis en meer comfort dus: het zijn maar een paar voordelen van het vernieuwde operatiekwartier. 

Evidence based medicine: het beste bewijs

Juli 2012

Evidence based medicine of evidence based nursing, misschien hoorde u die termen wel al eens vallen. Het houdt in dat artsen en verpleegkundigen hun beslissingen zo veel mogelijk baseren op wetenschappelijk bewezen kennis. Oude gewoonten worden kritisch bekeken, met als ultieme doel de beste zorg voor de patiënt.

Klinische studies in tien vragen

April 2012

Wie deelneemt aan een studie, heeft heel wat praktische vragen. Moet ik nu veel vaker naar het ziekenhuis komen? Wat als ik andere medicatie moet nemen? En kan ik het nieuwe geneesmiddel na de studie blijven krijgen? Tien vragen en tien antwoorden.

Proefpersoon of proefkonijn?

April 2012

Als ik meedoe aan een studie, ben ik dan geen proefkonijn? Het is een vraag die patiënten zich vaak stellen. Het belang van de patiënt staat in een klinische studie altijd centraal. Het ethisch comité speelt daarbij de rol van waakhond.

Klinische studies: alles voor de wetenschap

April 2012

Zonder klinische studies geen vooruitgang in de geneeskunde. En zonder patiënten geen klinische studies. Toch is niet elke patiënt happig om in een studie te stappen. Want zijn er geen risico’s aan verbonden? En wat houdt zo’n studie eigenlijk in? Wij zochten het voor u uit.

Nog vijf wachtenden voor u ...

April 2012

Wachten tot u wordt geholpen op de spoedafdeling of de tijd zien voorbijtikken terwijl het tijdstip van uw afspraak al even voorbij is … prettig is het niet. Waarom is wachten in het ziekenhuis soms onvermijdelijk? Een arts en een afdelingshoofd leggen uit.

Supplementen - Dokter, waarom betalen wij?

April 2012

De laatste tijd is er heel wat te doen rond de ziekenhuissupplementen. Waarvoor dienen die extra kosten nu, en wie moet ze wanneer betalen? We vroegen het aan Leo Avonds van de patiëntenadministratie.

Naar huis met artificiële voeding

April 2012

Het aantal patiënten dat thuis artificiële voeding krijgt, zit in de lift. Het UZA leverde op dat vlak pionierswerk. ‘We begeleiden de patiënt doorheen het hele proces, van papierwinkel tot follow-up’, zegt Martine De Clercq, hoofddiëtiste in het UZA.

Oncoverpleegkundige: vertrouwenspersoon met expertise

Januari 2012

Kankerpatiënten zien tijdens hun behandeling heel wat verschillende dokters en specialisten. De oncoverpleegkundige is een vertrouwenspersoon en rode draad tussen die steeds nieuwe gezichten. Caroline Verschueren begeleidt patiënten met hoofd- en halstumoren, vanaf het moment waarop hun diagnose wordt gesteld tot in de opvolgingsfase.

Zwaaien naar de juf

Januari 2012

In een ziekenhuisbed liggen en intussen toch je vinger opsteken in de klas? Dat kan dankzij Bednet: via camera’s en een internetverbinding kunnen langdurig zieke kinderen live lessen meevolgen in hun klas. ‘Een uitstekend initiatief’, vindt prof. dr. José Ramet, diensthoofd pediatrie van het UZA.

Vertwijfeling én bewondering

Januari 2012

Prof. dr. Patrick Cras wordt vaak als consulterend arts betrokken bij vragen naar euthanasie. ‘Ik ben altijd erg onder de indruk van de moed die patiënten tonen bij beslissingen over het levenseinde.’

"Jonge mensen met kanker, dat went nooit"

Januari 2012

Al meer dan twintig jaar is Greta Coppens (79) vrijwilliger op de afdeling oncologie van het UZA. Elke donderdag is ze er voor de patiënten. Voor een bemoedigend woord, een gesprek, om een krant te halen of gewoon om even bij de patiënt te zitten. ‘Ik krijg meer van die mensen dan ik ooit kan teruggeven’, zegt Greta.

Transmurale zorg: zorg door de muren heen

Januari 2012

De zorg die u krijgt in het ziekenhuis, staat niet los van de zorg die na het ziekenhuis volgt of die eraan is voorafgegaan. Het UZA is een onderdeel van een hele keten, die zo goed mogelijk moet worden gestroomlijnd. Hoe draagt het UZA daartoe bij?

'Wij zijn het visitekaartje'

Oktober 2011

Ook met tien wachtenden aan de balie moet de onthaalmedewerkster haar glimlach zien te bewaren. ‘Iedereen heeft het recht om goed te worden geholpen.’

Geïnformeerde toestemming: de patiënt beslist

Oktober 2011

Als patiënt beslist u mee over uw behandeling. U hebt het recht om uw ‘geïnformeerde toestemming’ te geven voor onderzoeken en behandelingen. Wat houdt dat precies in? En waar komt die geïnformeerde toestemming vandaan?

Nederlanders in het UZA: zorg stopt niet bij de grens

Juli 2011

Een kleine 6% van de patiënten in het UZA zijn Nederlanders. Ze wonen in de Antwerpse regio of over de grens, of worden naar het UZA doorverwezen door Nederlandse ziekenhuizen.  Wat vinden zij van onze gezondheidszorg? En wat brengt dat praktisch met zich mee?

Ombudsman in het UZA: bemiddelaar van beroep

Juli 2011

Van een zoekgeraakte bos bloemen tot een zware medische complicatie, bij ombudsman Hans De Block komen heel uiteenlopende vragen en klachten binnen. ‘Vaak brengt de juiste informatie al een oplossing.’

Verpleegkunde in volle verandering

Juli 2011

Hoe evolueert de verpleegkunde in de toekomst? En ook: hoe gaan we het groeiende tekort aan verpleegkundigen opvangen? ‘Recruteren uit het buitenland is geen oplossing’, vindt Paul Van Aken, directeur patiëntenzorg.

Een zoon thuisgebracht

April 2011

Intercultureel bemiddelaar Naïma Alou Issa zal nooit die patiënt vergeten die op zijn 27e door een hersentumor werd getroffen. ‘Ik ben nog altijd blij dat hij echt afscheid heeft kunnen nemen.’

Wie is wie... in het ziekenhuis?

April 2011

Artsen, verpleegkundigen, paramedici, technisch personeel… in een ziekenhuis ziet u veel volk passeren. In een opleidingsziekenhuis als het UZA komen daar ook nog eens studenten bovenop. Een overzicht.

Ontslag uit het ziekenhuis: weer naar huis?

April 2011

Ontslagen worden uit het ziekenhuis gaat voor sommige patiënten met veel kopzorgen gepaard. Want wat als je het thuis niet meer alleen redt en er geen pasklaar alternatief is? De dienst patiëntenbegeleiding zet voor die mensen alles op alles om een goede oplossing te vinden.

'Meegezogen en opgetild'

Januari 2011

Geloof speelt een grote rol in het leven Frieda Van den Ende (72). Toen ze in september 2010 werd opgenomen in het UZA, keek ze dan ook uit naar de oecumenische viering op zondag. Het werd een openbaring. ‘Zoiets had ik nog nooit meegemaakt.’

Gevallen?

Januari 2011

Van de 65-plussers die thuis wonen, maakt een op drie minstens één keer per jaar een val. Met een campagne wil de Vlaamse overheid dat aantal terugdringen. Ook het UZA probeert valpartijen tot een minimum te beperken door alle patiënten ouder dan 65 jaar te screenen op hun valrisico.

Een tweede mening?

Oktober 2010

Een tweede mening of second opinion is tussen arts en patiënt niet altijd makkelijk bespreekbaar, omdat het raadplegen van een andere arts soms aanvoelt als een teken van wantrouwen. Dat hoeft nochtans niet. Er zijn verschillende situaties waarin een tweede mening nuttig kan zijn, zowel voor de arts als voor de patiënt.

Vertrouwd gezicht in bange dagen

Oktober 2010

Lut en Marianne zijn borstverpleegkundigen. Ze begeleiden en steunen borstkankerpatiënten doorheen het hele traject van diagnose en behandeling.

Tureluur van uw factuur?

Oktober 2010

Een ziekenhuisfactuur is niet het meest transparante document. Hoe ze er moet uitzien en wat het ziekenhuis mag aanrekenen, is wettelijk bepaald.  Een woordje uitleg bij de factuur van gehospitaliseerde patiënten en patiënten die zijn opgenomen in het dagziekenhuis.

Vraag het aan dr. Google!

Juli 2010

Rent u na een doktersbezoek ook onmiddellijk naar de computer om meer informatie op te zoeken over wat er met u aan de hand is? Het internet barst van de medische informatie, maar hoe betrouwbaar is dr. Google?

'Het was zijn keuze'

April 2010

Toen Martines vader een paar jaar geleden door ongeneeslijke longkanker werd getroffen, vroeg hij om euthanasie. Martine had het daar niet gemakkelijk mee, maar respecteerde zijn keuze. ‘Ik ben blij dat ik dat nog voor hem heb kunnen doen.’

Keuzes voor na de dood

April 2010

Welke keuzes kunt u nu al maken?

Nu denken aan dan

April 2010

Ik wil nooit als een plant eindigen. Velen zeggen het wel eens, maar weinigen praten erover met hun arts of zetten hun wensen op papier. Nochtans kan vroege zorgplanning voorkomen dat familieleden voor hartverscheurende keuzes staan.

Palliatieve zorg - comfort staat centraal

April 2010

Als genezen niet meer mogelijk is, kan er toch nog veel voor een patiënt worden gedaan: van pijnstilling en symptoombestrijding tot kinesitherapie en psychosociale begeleiding. Zorg en praktische hulp gaan vaak hand in hand met emotionele opvang.

Euthanasie: wat zegt de wet?

April 2010

Euthanasie kan alleen als de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend fysiek of psychisch lijden bevindt, dat niet kan worden verholpen.

Praten voor de stilte

April 2010

Praten over de dood of vooruitblikken op je levenseinde: lange tijd was het taboe. De tijden zijn echter veranderd. Sinds de Belgische euthanasiewet van 2002 kunnen patiënten in welbepaalde omstandigheden aan hun arts vragen om hun leven te beëindigen. Voorts kunt u via een wilsbeschikking vooraf op papier zetten hoe u de laatste fase van uw leven ziet. En palliatieve zorgen kunnen die laatste levensfase comfortabeler maken.

Veiligheid eerst!

April 2010

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, en ziekenhuizen hebben veel hoekjes. De afgelopen tien jaar groeide wereldwijd de aandacht voor veiligheid in ziekenhuizen. Ook het UZA waakt over de veiligheid van de patiënten. Van handhygiëne tot verplichte identificatiebandjes: de puntjes moeten op de i.

Mooi vanbuiten, sterker vanbinnen

Januari 2010

Als je er goed uitziet, voel je je ook beter. Dat is het idee achter Look good, feel better, een workshop rond lichaams- en gelaatsverzorging die de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) gratis aanbiedt. ‘Het draait om veel meer dan make-up’, zegt huidconsulente Miche Garritsen.

Aandacht voor ondervoeding

Januari 2010

Opmerkelijk: zo’n 20% van de patiënten die in een ziekenhuis worden opgenomen, zijn ondervoed. Die slechte voedingstoestand kan het herstel flink vertragen. Met een nieuwe aanpak en een infobrochure wil het UZA het probleem bij de wortel aanpakken.

Genees je van een glimlach?

Januari 2010

Goede zorg is veel meer dan het juiste pilletje op het juiste moment. Een arts, zorgkundige en drie verpleegkundigen praten over het belang van het niet meetbare: respect en vertrouwen, een attent gebaar of een luisterend oor. ‘Een goede relatie met de patiënt draagt zeker bij tot zijn herstel.’

De patiënt die weigerde ziek te zijn

Oktober 2009

Als niertransplantatiepatiënt gaat Jan (50) al 19 jaar regelmatig op controle in het UZA. Ook al kunnen die visites hem niet kort genoeg zijn, een tevreden patiënt is hij wel. ‘De artsen zeggen altijd eerlijk waarop het staat.’

Cliniclowns doen zieke kinderen lachen

Oktober 2009

In de tas van Peeke zitten een bange knuffel, kookpotjes, een konijn dat graag wortels eet, een zwembroekje en flesje zeepsop. Alles wat ze nodig heeft om een ziek kind een beetje gelukkig te maken. Want dat is wat Cliniclowns doen.

Kiespijn

Oktober 2009

Stel dat u de keuze had, de vrijheid, magische krachten of gewoon een rijkelijke fantasie: hoe zou een perfect ziekenhuis er voor u uitzien?

1979-2009: (r)evolutie in de zorg

Oktober 2009

Van kwikthermometers en vuistdikke medische dossiers naar digitale radiografie en piepende monitors: in 30 jaar tijd onderging de patiëntenzorg in het UZA een hele gedaanteverwisseling. Drie bevoorrechte getuigen zetten de meest in het oog springende veranderingen op een rijtje.

Diabetes de baas dankzij educatie

Oktober 2009

Een gewoon leven leiden met diabetes kan perfect, maar je moet weten hoe. Hoe vermijd je een te lage suikerspiegel? Wat doen als je gaat sporten? Hoe voorkom je complicaties? Educatie vormt dan ook dé hoeksteen van de behandeling. Een gesprek met het diabeteseducatieteam van het UZA.

Patiëntenkamer anno 2020: op hotel in het ziekenhuis?

Oktober 2009

Patiëntenkamers evolueren mee met hun tijd. Een eenpersoonskamer met ijskast en draadloos internet is bijna vanzelfsprekend geworden. Worden ziekenhuizen stilaan luxehotels? Een blik op de patiëntenkamer van 2020.

Interculturele bemiddeling: klare taal

Juli 2009

Dat dokters al eens goochelen met moeilijke woorden, is eigen aan het vak. Vaak volstaat een vragende blik om spontaan meer uitleg te krijgen. Maar wat als dokter en patiënt ook effectief een andere taal spreken? In zulke situaties springt de intercultureel bemiddelaar in de bres.

Steun in zware tijden

April 2009

Tijdens een ziekenhuisverblijf gaan mensen vaak meer nadenken over zingeving en levensvragen. In het UZA kunnen patiënten een gesprek aanvragen met een levensbeschouwelijk begeleider. Dat kan een priester of pastoraal werker zijn, maar net zo goed een imam, rabbijn of andere spirituele begeleider.

Vertrouwen, in hoge dosis

April 2009

Het aandeel miserie, als een hardnekkig lagedrukgebied, buitengemeen geconcentreerd boven menig ziekenhuis, in combinatie met de beruchte lange wachttijden binnen datzelfde microklimaat, verklaren mogelijks de epidemische groei aan hospitaal-gerelateerde roddels...

'Veel meer dan een medische case'

Januari 2009

Georges Ghanem Choucha Uzgen zou je zijn 78 jaar niet nageven. Na ruim 35 jaar in Antwerpen verhuisden hij en zijn vrouw enkele maanden geleden naar Ukkel. Maar toen hij ziek werd, stond hij erop naar zijn vertrouwde UZA te mogen komen.

Kooknamiddag nierpatiëntjes - Pizza voor iedereen!

Januari 2009

Chef-kok Nicky Van Goethem van het Temsese restaurant Le Cirque kreeg eind oktober een bijzondere culinaire uitdaging op zijn bord: een feestmaal koken voor nierpatiëntjes die een strikt dieet volgen. De kinderen kwamen zelf graag een handje toesteken.

Vrijwillig in het ziekenhuis

Januari 2009

De dienst patiëntenbegeleiding is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 'We mikken op mensen met een groot hart, maar ook met levenservaring en sterke schouders. Hun belangrijkste taak? Tijd en aandacht hebben voor de patiënt', zegt Nora Lens, coördinator van de vrijwilligerswerking.