Artikels over "pathologische anatomie"

Innovatieve diagnostiek rendeert

Oktober 2019

Voortdurend komen nieuwe kankerbehandelingen beschikbaar. Om de patiënten op te sporen bij wie ze zullen werken, hebben we innovatieve diagnostiek nodig, maar die wordt in België onvoldoende terugbetaald. Dat is frustrerend, zeggen prof. dr. Patrick Pauwels en prof. dr. Hans Prenen.

 

Teamwerk bij multidisciplinair oncologisch consult

April 2019

Als kankerpatiënt zie je vooral je eigen behandelend arts, maar achter de schermen is het teamwerk. Dr. Geert Roeyen: ‘Via het multidisciplinair oncologisch consult overleggen we met specialisten in én buiten het ziekenhuis.’

Kanker opsporen in het bloed

Januari 2018

Een vloeibare biopsie is een revolutionaire techniek waarbij artsen een tumor analyseren aan de hand van een bloedstaal. Comfortabel voor de patiënt, en artsen kunnen de kanker zo beter opvolgen.

Wat is doelgerichte kankerbehandeling?

Januari 2018

Bij een doelgerichte kankerbehandeling krijgen patiënten een medicijn dat mikt op de specifieke molecule die verantwoordelijk is voor de groei van hun kanker.

Doelgerichte kankerbehandeling: medicijnen op maat

Januari 2018

Almaar meer patiënten met een uitgezaaide kanker hebben dankzij doelgerichte medicatie nog heel wat goede jaren voor de boeg. Patiënten krijgen een behandeling op maat die hun kanker raakt op zijn zwakste plek.

Het UZA groeit, letterlijk en figuurlijk

Januari 2016

Elk jaar stijgt het aantal raadplegingen, opnames, operaties … in het UZA. Ook de infrastructuur groeit mee, met een nieuwe ziekenhuisvleugel in 2015 en nog heel wat toekomstplannen!

Kankerzorg: 'Een behandeling op maat voor elke patiënt'

Januari 2016

De zorg voor patiënten met kanker is de laatste tien jaar in het UZA sterk uitgebouwd, met de beste behandelingen maar ook de beste ondersteuning voor de patiënt. Of zoals een patiënte het samenvat: ‘Je wordt niet alleen behandeld, er wordt echt voor je gezorgd.’

Medische genetica: op het tempo van de technologie

Oktober 2014

Tot voor kort duurde het maanden, zelfs jaren, om de genetische code van een mens te kraken. Vandaag kan dat in een week. De technologie evolueert razendsnel, maar het UZA volgt.

Autopsie: het laatste consult

Juli 2014

Een klinische autopsie na een overlijden kan heel wat vragen beantwoorden, zowel van nabestaanden als van artsen. In welke gevallen gebeurt er een autopsie? En kun je dat zelf vragen, of juist weigeren?

Mortuarium: het laatste verzoek

Januari 2013

Een laatste groet brengen aan een overledene is een moeilijk, maar vaak ook mooi moment. ‘Mensen vinden dat wij een rare job hebben, maar ik ben blij dat ik dit voor de nabestaanden kan doen’, zegt mortuariumbediende Ronny Settouti.

De zwakke plek van kanker

April 2012

Almaar vaker lukt het vandaag om een uitgezaaide kanker lange tijd te bedwingen. Dat is voor een groot stuk te danken aan gepersonaliseerde geneeskunde, een term waarmee ‘selectieve kankertherapie’ wordt bedoeld. Door de kankercellen te raken op hun specifieke zwakke plek, met behulp van selectieve kankertherapie, wordt de ziekte tijdelijk schaakmat gezet. Zeg mij welke tumor u hebt, en ik zeg u welk medicijn u nodig hebt. 

 

Pathologische anatomie: in het spoor van de biopsie

Januari 2011

Bij patiënt M. is op een longfoto een verdacht letsel aanwezig. Maar om wat gaat het precies? En hoe kan het behandeld worden? Met een bronchoscoop neemt de behandelende arts via de luchtpijp een stukje weefsel weg. Het wordt onmiddellijk naar de dienst pathologische anatomie gebracht.

Borstkanker - nieuwe methode voor opsporen uitzaaiingen

september 2007

Ongeveer één vrouw op de tien wordt ooit geconfronteerd met borstkanker. Dankzij toegenomen screening worden vandaag veel tumoren gevonden in een stadium dat er nog geen uitzaaiingen te vinden zijn. Toch hervalt vroeg of laat ook van die patiënten bijna dertig procent. Dr. Ina Benoy ging in haar doctoraat op zoek naar een gevoeliger methode voor het opsporen van uitgezaaide kankercellen in het bloed of het beenmerg.

Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde

juni 2006

Met de opening van het Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde op 28 april 2006 zijn alle forensische activiteiten van het UZA - forensische pathologie, forensisch DNA-onderzoek en forensische psychiatrie - onder één dak gebracht. Binnen de forensische pathologie wint vooral het onderzoek van levende slachtoffers aan belang. 'Ook bij levende slachtoffers is het cruciaal er zo snel mogelijk een wetsdokter bij te halen', zegt medisch coördinator prof. dr. Werner Jacobs.

Forensisch centrum

april 2005

Gerechtelijke geneeskunde wordt alsmaar belangrijker in het UZA. Het forensisch centrum voert tot tweehonderd gerechtelijke autopsies per jaar uit, en startte eind 2002 met gerechtelijke DNA-analyses. Prof. dr. Werner Jacobs, afdelingshoofd gerechtelijke geneeskunde, en DNA-verantwoordelijke dr. Els Jehaes leggen uit waar het allemaal om draait.