Artikels over "kwaliteit"

Edito MagUZA 119: Internationale accreditering en kwaliteit

Februari 2020

De vorige Vlaamse minister van Volksgezondheid besliste in 2013 om de ziekenhuizen te laten kiezen tussen een audit van hun kwaliteit door een internationale accrediteringsinstantie of door de Vlaamse administratie. Elk ziekenhuis koos voor een internationale accreditering. In de daaropvolgende jaren verschenen de juichende persberichten telkens een ziekenhuis geaccrediteerd werd: het was bewezen dat hoge internationale kwaliteitsstandaarden werden nageleefd.

 

Veiligheidscultuur: openheid als startpunt

Februari 2020

Een no blame-aanpak staat voorop in de veiligheidscultuur van het UZA. ‘We sporen medewerkers aan om te melden wanneer er zich iets onbedoeld voordoet, zodat we kunnen voorkomen dat het zich nog eens voordoet’, zegt kwaliteitscoördinator Ingrid Roosen. ‘Met een veerkrachtig en weerbaar systeem kun je incidenten opvangen en eruit leren’, beaamt diensthoofd neonatologie prof. dr. Twan Mulder. 

Editoriaal MagUZA 114: Dimensies van kwaliteit

oktober 2018

Van 16 tot 20 juli werd het UZA-kwaliteitsbeleid opnieuw grondig doorgelicht door zes JCI-auditoren. Ondanks overheidsbesparingen, de toename van de medische complexiteit, registratiestress en de samenloop van verschillende strategische projecten, werden we met glans geaccrediteerd voor een nieuwe periode van drie jaar.

Zorgkwaliteit: wat vindt de patiënt?

Januari 2017

Om te weten of een behandeling echt geslaagd is, moet je gaan praten met de patiënten. Het UZA gaat die feedback voortaan systematisch in kaart brengen volgens een internationaal vastgelegde methode.

Zuinig met radiologische straling: UZA-aanpak internationaal bekroond

Januari 2017

De dienst radiologie doet al het mogelijke om de stralingsdosis voor patiënten tijdens een onderzoek zo laag mogelijk te houden. Die inspanning werd beloond met het EuroSafe Imaging Stars label, een Europees keurmerk voor goede beeldvorming.

Het juiste diploma?

April 2016

Hoe weet het ziekenhuis zeker dat uw arts of een andere zorgverlener ook werkelijk de juiste diploma’s heeft behaald? Dat gebeurt aan de hand van bronverificatie.

JCI-kwaliteitslabel voor het UZA: 'We blijven continu verbeteren'

Oktober 2015

Grote vreugde in het UZA in augustus: het ziekenhuis kreeg het JCI-label toegekend, een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. Ver van mijn bed, denkt u? Toch niet. Juist voor patiënten is het kwaliteitslabel belangrijk.

Website vergelijkt ziekenhuizen: kwaliteit zwart op wit

Juli 2015

Op www.zorgkwaliteit.be kunt u vanaf deze zomer de kwaliteit van de Vlaamse ziekenhuizen vergelijken. Geen hitlijst, maar wel een betrouwbare informatiebron die kan meewegen bij het kiezen van een ziekenhuis.

Indien niet, waarom niet?

Juli 2015

Op 4 juni lanceerde het Vlaams Indicatorenproject zijn website www.zorgkwaliteit.be. Op de website worden de resultaten voorgesteld van de Vlaamse ziekenhuizen voor de behandeling van borstkanker. Ook de resultaten van de patiëntentevredenheidsmetingen zullen voortaan voor iedereen toegankelijk zijn. Andere indicatoren over de geleverde zorg, diagnostiek, behandeling en veilige processen zullen later worden toegevoegd.

Medicatie: thuis en in het ziekenhuis

Januari 2015

Bij een opname in het ziekenhuis of bij het naar huis gaan, is extra aandacht voor medicatie op zijn plaats. Bij dergelijke overgangen is de kans op medicatiefouten immers groter. Enkele tips!

UZA werkt aan accreditaties

Januari 2014

Als patiënt merkt u het misschien niet, maar in het UZA wordt bovenop het dagelijkse werk, ook hard gewerkt aan het behalen van accreditaties – of kwaliteitslabels. Zodat u als patiënt nog zekerder bent van de beste zorg.

Kennis en kwaliteit - door Johnny Van der Straeten

Januari 2014

Ziekenhuizen worden in België hoofdzakelijk gefinancierd met publieke middelen. Daarom is het terecht dat ze ook publiek verantwoording afleggen over wat ze met die middelen doen. ‘Wat’ doelt dan niet alleen op kwantiteit, maar ook op kwaliteit.